Svježe vijesti:

JAVNI POZIV LICIMA KOJA SU VEZANA ZA SVOJE DOMOVE I LICIMA KOJI SU ZATVORENICI ILI SU VEZANI ZA USTANOVE A IMAJU PRAVO GLASATI


Na adresu LTK-INFO.COM stiglo je saopćenje za javnost "KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPĆINE LUKAVAC". Saopćenje prenosimo u cijelosti:

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Komisije za provođenje postupka opoziva broj: 01-05-4-723-4/18 od 19.03.2018. godine, člana 3.14 stav (1) tačka a, i u skladu sa članom 3.14 stav (1) tačka b, Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i u skladu sa članom 2. Odluke o imenovanju komisije za provođenje postupka opoziva Načelnika Općine Lukavac („Službeni glasnik Općine Lukavac“, broj: 3/18),  Komisija za provođenje postupka opoziva Načelnika Općine Lukavac upućuje Poziv za prijavu svih lica koja su vezana za svoje domove zbog starosti, bolesti, ili invaliditeta, te zatvorenici ili osboe koje su vezane za ustanove (kazneno-popravni domovi, pritvorske jedinice, gerijatrijske, diostrofičarske ili druge zdravstvene ustanove a imaju pravo glasati na referendumu za opoziv Općinskog Načelnika zakazanog za dan 13. maj 2018. godine.

Rok za prijavu je najkasnije do 20.04.2018. godine, a osobe se mogu prijaviti na mail Komisije za provođenje postupka opoziva: Opozivlukavac@gmail.com, ili neposredno putem pisarnice Općine Lukavac sa naznakom „ZA KOMISIJU ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OPOZIVA NAČELNIKA OPĆINE LUKAVAC.

Prijava mora sadržavati:
ime i prezime lica, sa JMBG, naziv i kontakt ustanove u kojoj se nalazi ili kontakt telefon, kao i opisanu smetnju zbog koje ne može prsitupiti glasanju na jednom od redovnih biračkih mjesta. Data lica će glasati putem mobilnog tima, ako se nalaze na Općini Lukavac, a u slučaju da se nalaze van Općine Lukavac, onda će glasati putem pošte.

S poštovanjem,
                                                                                                   
                                                                                                    PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                                        Ermin Prijić dipl.prav.