Svježe vijesti:

JAVNI POZIV: Dodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine”


Na osnovu tačke III Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine” broj: 02/1-05-11395/18 od 10.04.2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine”

Raspisuje se javni poziv za dostavu prijava na ime finansijske pomoći budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

broj stanovnika: do 12.500
površina: do 350 km2
broj naseljenih mjesta: do 50
rang razvijenosti: ispod 50-tog mjesta.

Za primjenu navedenih kriterija koristit će se podaci Federalnog zavoda za programiranje razvoja u 2016. godini.

U prijavi za dodjelu sredstava jedinica lokalne samouprave obavezna je dostaviti, pored iznosa zahtjevanih sredstava i sljedeće podatke, kao dokaz o ispunjavanju kriterija za raspodjelu:

broj stanovnika,
površina,
broj naseljenih mjesta,
rang razvijenosti.

Uz prijavu, obavezna je dostava ovjerene izjave ovlaštenog lica da se odobrena sredstva neće koristiti za isplatu plaća, naknada i dodataka na plaću zaposlenih i isplatu materijalnih troškova.
Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Krajnji rok za dostavu prijava je 23.04.2018. godine.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:

TUZLANSKI KANTON – VLADA TUZLANSKOG KANTONA
Rudarska 65. 75000 Tuzla – sa naznakom za Komisiju.
Izvor/foto:RTV Slon
LTK INFO