Svježe vijesti:

Izvršeno žrijebanje političkih subjekata za popunu mjesta u biračkim odborima


Komisija za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Lukavac Edina Delića izvršila je žrijebanje političkih subjekata za popunu mjesta u biračkim odborima. Žrijebanje je provedeno dana 12.04.2018. godine u prostorijama Sale za sjednice u Općini Lukavac, u prisustvu političkih subjekata koji participiraju u Općinskom vijeću Lukavac.

Na sljedećim linkovima možete pogledati Tabelu sa rezultatima žrijebanja, kao i Obrazac SG-1, koji su politički subjekti dužni popuniti za svakog člana biračkih odbora koje predlažu, i dostaviti Komisiji za provođenje postupka opoziva.

Žrijeb

OBRAZAC SG-1 LUKAVAC