Svježe vijesti:

Završena agonija sa pasošima: Muehlbaueru posao od 28 miliona marakaNakon brojnih problema domaća kompanija Muehlbauer je pobijedila u tenderu za nabavku pasoških knjižica.

Na osnovu provedenog postupka nabavke, Komisija za nabavke je konstatovala je da je rok za dostavu ponud a23.11.2017. godine do 12:00 sati, te da su do navedenog roka na protokol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pristigle dvije ponude i to ponuđača: Veridos GmbH Berlin, Njemačka i Muehlbauer d.o.o. Banja Luka.

Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Kako je navedeno u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ponuda ponuđača Veridos GmbH Berlin, Njemačka proglašena je neprihvatljivom iz više razloga, te je posao dala Muehlbaueru iz Banja Luke.

Posao je sa uračunatim PDV-om vrijedan 28.466.100,00 KM, odnosno 24.330.000,00 bez PDV-a.


Izvor/foto:RTV Slon/Akta.ba

LTK-INFO.COM