Svježe vijesti:

"ZAJEDNO UČINIMO ŽIVOT BOLJIM U BiH"


29.03.  u Sarajevu je održana Završna ceremonija zatvaranja projekta „Zajedno učinimo život boljim u BiH“, koji je Unija za održivi povratak i integracije u BiH implementirala u tri BiH općine: Lukavac, Bihać i Čapljina.
Pored domaćina kojeg je predstavljala gospođa Mirhunise Zukić goste je pozdravila i Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH gospođa Barbara D. Scheuer.

Ruralni turizam u Bosni i Hercegovini polako ali sigurno razvija se a naša su sela utočište gostima iz cijelog svijeta. Zajedno učinimo život boljim u BiH, projekt je koji je trajao pet mjeseci, a realiziran je u tri općine, cilj mu je bio smanjiti osnovni uzrok iseljenja građana iz povratničkih mjesta kroz ekonomsko jačanje stanovnika u ruralnim područjima i poboljšanje samozapošljavanja u ruralnom turizmu.
Prezentirana je i web stranica bhselo.ba. Projekt je finansira Švicarska vlada, a implentira Unija za održivi projekt i integracije u BiH.

Općinu Lukavac je predstavljala gospođa Sena Tahirović, ispred potpisnika Memuranduma o suradnji NVO „Bike Tour“ Lukavac, gospođica Irina Zejnilović te ispred LAG „Modrac“ Lukavac, gospodin Muris Hajro a Završnoj svečanosti su prisustvovali i predstavnici projektnih aktivista.

Gospođa Sena Tahirović je izrazila zadovoljstvo i naglasila da se kroz implementaciju projekata održalo je nekoliko sesija na kojima su obavljena stručna predavanja i praktične vježbe sa zainteresovanim pojedincima koji se žele baviti ruralnim turizmom. Desetak domaćinstava je uzelo učešće u Projektu a kao rezultat njegove implementacije njihovi smještajni kapaciteti su objavljeni na stranici Unije „BH selo“ sa tendencijom da se nastave dalje zajdeničke aktivnosti.

Irina Zejnilović je istakla da se Lukavac  ne zadovoljava rezultatima projekta „Zajedno učinimo život boljim u BiH“,  nego da će slijediti ideje Načelnika Općine da se Lukavac ne može osloniti samo na resurse jezera Modrac vać treba prihvatiti nove trendove u turističkom razvoju. Iskoristiti treba velike šanse u razvoju ruralnog, akcionog, vjerskog i drugih oblika turizma što će ove dvije organizacije i predstaviti na slijedećem LISTU-u.  Uz zahvalnost organizatorima pozvala je sve prisutne da posjete 16. Lukavački sajam turizma i ekologije.