Svježe vijesti:

VODOSTAJ NA BRANI JEZERA MODRAC U PORASTU - ZVANIČNI PODACI ZA 8.3.2018. GOD.


Vodostaja na brani jezera Modrac, danas 8.3.2018 godine u 18:00 sati iznosi 199.47 metara nadmorske visine. U odnosu na predhodni period nivo vode u akumulaciji Modrac je u porastu, te se shodno tome povećava i količina ispusta vode na temeljnim ispustima brane koja je u 18:00 sati iznosila 76 m3/s. Povećanje ispusta uticalo je na porast nivoa rijeke Spreče, koja u pojedinim dijelovima svog toka izlazi iz korita rijeke.

Povećanje nivoa vodostaja u akumulaciji jezera Modrac izazvano je naglim topljenjem sniježnih naslaga, kao i obilnim padavinama.


LTK-INFO.COM