Svježe vijesti:

Učenici OŠ „Lukavac Grad“ u posjeti Općini Lukavac


Danas su u posjeti Općini Lukavac boravili učenici sedmog razreda Osnovne škole „Lukavac Grad“ sa nastavnikom Građanskog obrazovanja Enesom Iljazagićem.

Tema ovog sastanka bila je pristupačnost za osobe sa invaliditetom na području općine Lukavac, te načini na koje Općina Lukavac može doprinijeti u rješavanju ovog problema kojeg su učenici izdvojili kao prioritetnim za rješavanje.

Naime, učenici u sklopu redovne nastave i sekcije rade Projekt građanin na temu „Pristupačnost za osobe sa invaliditetom-stop barijerama“, a uz pomoć Civitasa i vlade SAD-a. Na općinskom takmičenju iz Civitasa osvojili su 1. mjesto. U narednom periodu učestvovati će na kantonalnom takmičenju, te će sudjelovati na finalnoj smotri u Sarajevu, u Parlamentarnoj Skupštini BiH.

Nastavnik Enes Iljazagić je kazao: „Učenici su istraživali aktuelne teme, probleme sa kojima se susreću ljudi u zajednici i oni su se odlučili za pristupačnost za osobe sa invaliditetom. Naučili su da se demokratičnost nekog društva mjeri, između ostalog, i po načinu na koji se većina odnosi prema manjini. Osnovna škola „Lukavac Grad“ je zajedno sa Općinom Lukavac, nevladinim organizacijama World Vision i Rotary club, te sa roditeljima, učenicima i nastavnicima prva škola na kantonu koja je pristupačna, ima lift i toalet prilagođen osobama sa invaliditetom. To je dobar primjer koji mi ističemo kao dobru saradnju između vlasti, građana, nevladinih organizacija i medija koji su sve to propratili.“

Sastanku je prisustvovao i šef Službe za urbanizam, prostorno planiranje i investicije prilikom čega je kazao da je u toku priprema projektne dokumentacije za pristup invalidnim osobama svim javnim objektima uz pomoć rampe. Nakon provedenih procedura, pristupiti će se realizaciji planiranih aktivnosti.

Općinski načelnik je istakao da je u Općini Lukavac za ovu godinu već planirano nekoliko aktivnosti, počev od uređenja trotoara, zatim uređenja prilaza u svim administrativnim zgradama za osobe sa invaliditetom, ugradnja lifta u zgradi Općine Lukavac, osiguranje adekvatnog prostora za udruženja osoba sa invaliditetom, te i druge korisne aktivnosti koje su planirane a, zahvaljujući učenicima koji su se bavili ovim pitanjem, dopunjene sa dodatnim idejama i sugestijama.
LTK-INFO.COM