Svježe vijesti:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - Otvaranje centra za bioremedijaciju zemlje - Lukavac


Poštovani,

Bosanska kompanija Kemis BH d.o.o. u saradnji sa češkom kompanija Dekonta, a.s. upriličit će otvaranje Centra za bioremedijaciju zemljišta kontaminiranog naftom i naftnim derivatima u Lukavcu 28. marta 2018. godine s početkom u 11 sati.

Centar za bioremedijaciju je nastao kao rezultat ideje za konkretnim smanjenjem pritisaka u okolišu putem tretmana zemlje na okolišno prihvatljiv način, te ponovnim korištenjem prečišćene zemlje.
Ovo je prvi pogon ovakvog tipa u BiH u kom će biti moguće tretirati zemlju i smanjiti količinu polutanata koristeći prirodne procese. Osim unaprijeđenja stanja okoliša, ovakvim pogonom otvaraju se nove prilike za značajnije remedijacije, a koje su BiH prijeko potrebne.

Kemis BH je renomirana bosanska kompanija sa sjedištem u Puračiću-Lukavac, koja već duži niz godina djeluje u BiH u polju pružanja usluga upravljanja otpadom (tretman i izvoz). Kompanija Dekonta a.s. sa sjedištem u Pragu, je innovator mnogih tehnologija remedijacije od 1992, a u BiH djeluje od 2011.

Srdačno,
Maid Hadžimujić, Direktor Kemis BH

LTK-INFO.COM