Svježe vijesti:

'Radnička prava u TK ugrožena'; Klub poslanika SDP-a u Skupštini TK predstavio u Tuzli ‘Prijedlog deklaracije o radničkim pravima'; TIP objavljuje šta sadržava ‘Deklaracija'…


Klub poslanika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona predstavio je novinarima u srijedu u Tuzli ‘Prijedlog deklaracije o radničkim pravima’ koju su uputili u parlamentarnu proceduru  Skupštini TK. Deklaracija treba da potakne sve organe Tuzlanskog kantona da učine dodatne napore u zaštiti i promociji radničkih prava.

Radnici u TK ugroženi

Kako su istakli iz SDP-a,  radnici u Tuzlanskom kantonu su ugroženi od strane onih poslodavaca i javne administracije koji ne poštuju postojeće zakonske odredbe i opšte norme koji se odnose na njihova prava. ˝Uvjereni smo da ćemo imati podršku Skupštine Tuzlanskog kantona jer smatramo da i druge kolege poslanici, kao i mi iz SDP-a, uočavaju da su narušena i ugrožena radnička prava. Mi se zalažemo za legalizaciju rada i radničkih prava. Tražimo od Tuzlanskog kantona da aktivira sve kapacitete da se prekine sa radom na crno. Da ne bi sav teret ostvarivanja radničkih prava pao na poslodavce mi  tražimo od  Skupštine da se izjasni da li će definisati parafiskalne namete i ići ka njihovom potpunom ukidanju. Potenciramo da se izvrši revizija radno-pravnog zakonodavstva, u smislu da se onaj dio radničkih prava koji to do sada nije definisan popravi, ali isto tako da se rastereti privredu ˝, kazao je predsjednik Kluba poslanika SDP-a u Skupštini TK Dževad Hadžić.

‘Stanje katastrofalno': Radnička prava krši i država i poslodavci

Brojni su primjeri koji dolaze od građana, uglavnom mladih ljudi, koji se susreću sa nepoštivanjem svojih radničkih prava. Najčešći primjeri su: pravo na 8-satno radno vrijeme, pravo na dnevni, sedmični i godišnji odmor, pravo na naknadu za rad praznikom i u dane vikenda, pravo na naknadu za prekovremeni rad, pravo na porodiljsko bolovanje, pravo na penziono i zdravstveno osiguranje, pravo na sigurnost na poslu i druga prava.

˝Stanje na terenu je katastrofalno u realnom i javnm sektoru. Iz godine u godinu sve su teži primjeri kršenja radničkih prava, koja krše i država i poslodavci u realnom sektoru. U osnovnom i srednjem obrazovanju imate nastavnike koji po 15 godina rade na određeno vrijeme i svake godine im se obustavlja i nastavlja radni odnos, što radnicima predstavlja veliki stres. Kod primanja mladih djevojaka prvo pitanje od strane poslodavca hoće li se udati i zatrudniti. U slučaju odgovora da će se udati ona neće biti primljena na posao. Muškarci su uvijek u prednosti upravo zbog toga. To je nedopustivo. Imate brojne primjere kroz Zakon  o stečajnom postupku  da su radnici zadnji u isplati od stečajne mase. Država je uvela razne parafiskalne namete koji opterećuju poslodavce. Sav taj trošak ide na teret radnika˝, istako je profesor i poslanik SDP-a u Skupštini TK  Sabit Zekan i dodao: ˝Naš cilj je da promjenimo zakonsku regulativu i da inicijativama utičemo na federalni i državni nivo da ispravimo zakonske akte, ali i da natjeramo poslodavce  i državne organe da poštuju zakone˝.

Tuzlanski kanton, kao najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH, ima obavezu da prednjači u zaštiti radničkih prava. Tuzlanski kanton mora biti jezgro iz kojeg će se proširiti inicijativa za zaštitu radnička prava. Kao industrijsko područje, jedno od najrazvijenijih u bivšoj Jugoslaviji, koje ima dugu tradiciju u borbi za rdanička prava i ovaj put mora stati uz radnike, naglašavaju iz ove stranke.

˝Po jednom ugostiteljskom objektu u Tuzlankom kantonu imate uposleno 1,3 osobe. To znači da samo jedna ili nešto više od jedne osobe radi po jednom ugostiteljskom objektu. Većina ljudi u ugostiteljskom sektoru u TK radi na crno, a da ne govorimo o proizvodnom sektoru˝, izjavio je Zekan.

˝Kaznena  politika je takva da je ista kazna za poslodavca da li imao jednog, 20 ili 50 radnika koji kod njega rade na  crno. Onom ko zapošljava veći broj radnika se isplati da plati kaznu, što je apsurd. Upravo zbog toga ovo i radimo. Ne mislim da će se nešto sutra riješiti, ali ovo je prvi korak ka razgovaranju i rješavasnju ovog problema˝, izjavio je Hadžić.

‘U javni sektor se mogu zaposliti samo stranački kadrovi’

U vrijeme kada se osjeća jačanje profašističkih ideja radnici su stavljeni na marginu dnevnih političkih tema. U vrijeme globalizacije, multinacionalnih kompanija, velikih poslovnih grupacija i finansijskih magnata nema mjesta za radnička prava. U Bosni i Hercegovini radnici su najveće žrtve finansijske zaduženosti, birokratizacije društva, sistematske korupcije, nepoštene privatizacije, stranačakog zapošljavanja, nacionalizma i drugih društvenih kretanja.

˝Na sceni je populistička promocija potrošačkog društva gdje radnici trebaju proizvesti za one koji troše. Živimo u zemlji, među vodećim po nezaposlenim i siromašnim u Evropi. Dok se smanjuje natalitet, porodiljsko odsustvo podrazumijeva otkaz sa posla. Dok se govori o državnoj podršci u zapošljavanju, u javni sektor se mogu zaposliti samo stranački kadrovi˝, istakao je Hadžić

Deklaracija treba da se proširi i na ostatak zemlje. Deklaracije podrazumijeva poštivanje postojećih zakona ali ako treba uvođenja i novih. Deklaracija je korisna i za poslodavce. Za primjenu deklracije nisu potrebna finansijska sredstva, istakli su iz SDP-a.


(Izvor/foto: TIP/Adis Jašarević)

LTK-INFO.COM