Svježe vijesti:

POTPISANI UGOVORI IZMEĐU World Vision I PREDSTAVNIKA BIKODŽA, POLJICA G. I ORAHOVICE


Dana 14.03.2018.godine upriličeno je potpisivanje pojedinačnih ugovora sa World Vision-om povodom projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u Bosni i Hercegovini“.

Potpisnici ugovora su sljedeća fizička lica: Eniz Mujić iz Bikodža, Adil Mujagić iz Poljica Gornjeg i Sanel Bajrić iz Orahovice i, s druge strane, World Vision.

Naime, Općina Lukavac je zaključila Memorandum o razumijevanju 23.11.2017.godine sa World Vision. Nakon toga, uslijedilo je objavljivanje Javnog poziva za dodjelu ekonomske podrške žrtvama mina u BiH za područje općine Lukavac. Javni poziv je trajao od 27.11.2017. do 15.12.2017.godine. Na Javni poziv se javilo 16 kandidata, dok su 3 potpisala ugovore sa World Vision.

LTK-INFO.COM / Općina Lukavac