Svježe vijesti:

Održan sastanak Organizacionog odbora Sajma List 2018.godine


- Dana 02.03.2018.godine sa početkom u 12:00h u prostorijama Općine Lukavac održan je drugi sastanak Organizacionog odbora Međunarodnog sajma List 2018. Lukavac.

- Sastanku su prisustvovali Aziz Čačković, Zuhdija Hrvatović, Dželmina Huremović, Jasminka Memić i Miralem Mešković.

- Na sastanku su razmatrana pitanja u vezi sadržaja i programa sajma te niz drugih pitanja organizacionog karaktera.
Općina Lukavac

LTK-INFO.COM