Svježe vijesti:

Lukavac, Tuzla, Srebrenik i Teočak naredna dva dana sa prekidima u isporuci električnom energijom


Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom u pojedinim općinama Tuzlanskog kantona:

Dana 14.03.2018. godine (srijeda) na području:

Općine Lukavac:

- u naselju Bistarac Donji uz magistralni put M-4 (od autoputa do pruge) u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Grada Tuzla:

– u ulici Merdžina u vremenu od 08:15 do 12:00 sati,

– u ulicama: Majdan i Fuada Idrizbegovića u vremenu od 12:00 do 15:30 sati,

– u ulici Novo Naselje (blok B) u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Nikolići u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.


Općine Srebrenik u naselju Kiseljak prema Markušama u vremenu od 09:00 do 15:00.

Općine Teočak u naseljima: Husejnovići, Stari Teočak, Uzunovići, Bilalići, Tursunovo Brdo u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

Dana 15.03.2018. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla u naseljima: Križani, Kolovrat i Sepetari u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
Općine Srebrenik u naselju Donja Špionica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.