Svježe vijesti:

LUKAVAC - SAOPŠTENJE SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE


Od Službe civilne zaštite dobili smo saopštenje koje treba objaviti u medijima. Saopštenje možete pogledati na sljedećem linku:

Saopštenje Službe civilne zaštite

LTK-INFO.COM /Općina Lukavac