Svježe vijesti:

LUKAVAC - RADOVI NA SANACIJI GNOJNIČKOG POTOKA TEKU PO PLANU


Radovi na sanaciji Gnojničkog potoka teku po planu.
Da su Gnojničani dobri domaćini dokazuje primjer Karić Avde - Mrki i njegove gospođe Hanke, koji su pripremili kafu za vrijedne radnike- istakao je Dževad Biščić na svom Facebook profilu.

Radovi u Gnojnici su počeli. Ovo smo mogli bez usvojenog Budžeta. Čekamo objavu ili usvajanje Budžeta za početak sezone. Kasnimo 3 mjeseca ali namirit ćemo... Imamo nekoliko već potpisanih ugovora i niz spremnih procedura za objave javnih nabavki.
Kreću tri velika radilišta na ulicnoj rasveti i niz drugih manjih radilišta na cestama.
Budimo dio promjena koje želimo vidjeti! - istakao je načelnik općine Lukavac Dr. Edin Delić

Podsjećamo:

Izvođač radova GRAMAT d.o.o uveden u posao na projektu sanacije odrona na Gnojničkom potoku.

Naime, 26.01.2018.godine potpisan je Ugovor između Općine Lukavac koju zastupa Općinski načelnik Edin Delić i GRAMAT d.o.o. Gračanica kojeg zastupa direktor Emir Sejdinović.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na sanaciji odrona na Gnojničkom potoku iznad Doma penzionera oštećenog u poplavama 2014.godine, prema predmjeru radova sačinjenih na terenu od strane Službe civilne zaštite.

LTK-INFO.COM