Svježe vijesti:

LUKAVAC - Potpisan Sporazum o saradnji sa Udruženjem „Evropski put Roma“


Danas je Općina Lukavac, koju zastupa Općinski načelnik Edin Delić, potpisala Sporazum o saradnji sa Udruženjem građana „Evropski put Roma“, koje zastupa predsjednik Mehmed Mujić.

Sporazum se odnosi na projekat „Dodatna edukacija Roma u osnovnim školama na području TK“.

Ovaj projekat je odobren od strane MONKS TK a odnosi se na aktivnosti dopunske nastave dva puta mjesečno iz tri nastavna predmeta (matematika, bosanski i engleski jezik), rad sa roditeljima romskih učenika te stvaranje boljih uslova za učenike Rome (užina i školski pribor za dopunsku nastavu).

Općina će učestvovati u davanju finansijske potpore za realizaciju projektnih aktivnosti stvaranja boljih uslova za učenike Rome kroz finansiranje nabavke školskog pribora u iznosu od 5000 KM godišnje.

LTK-INFO.COM