Svježe vijesti:

LUKAVAC - Održan sastanak sa predstavnicima Rudnika Kreka i Rudnika Šikulje

Foto:rtvslon

Dana 19.03.2018. godine u Općini Lukavac održan je sastanak kojem su prisustvovali Općinski načelnik Edin Delić, šef Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa saradnicom, te predstavnici Sindikata i Uprave Rudnika Kreka, odnosno Rudnika Šikulje.

Tema sastanka bili su problemi koji su nastali na rudniku Šikulje, a odnose se na zabranu izvođenja rudarskih radova na prvoj etaži koju je izdao federalni inspektor.

Kako je istakao direktor Rudnika Kreka gospodin Osman Bleković, proizvodnja Rudnika Šikulje se od tog dana smanjila za 60%, što predstavlja veliki problem, kako rudnicima Kreka, tako i radnicima PK Šikulje.

Naime, Općina Lukavac je dana 05.01.2018. godine uputila Zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora na Sjevernoj kosini PK Šikulje, gdje su ugroženi stambeni objekti, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Zahtjev je poslan radi utvrđivanja zakonitosti izvođenja radova od strane ZD Rudnici „Kreka“ Tuzla u MZ Hrvati, na lokalitetu Donje Crveno Brdo, a koji ugrožavaju živote ljudi i njihova materijalna dobra. Federalna uprava za inspekcijske poslove je dana 31.01.2018. godine donijela Rješenje o privremenoj zabrani izvođenja rudarskih radova i o dužnosti za adekvatno zbrinjavanje nastalih šteta.

Predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije gospodin Sinan Husić je rekao: “Koristim ovu priliku da sve prisutne pozdravim rudarskim pozdravom Sretno i da se zahvalim načelniku što je ovu inicijativu, koju je imao Sindikat radnika rudnika Federacije BiH, prihvatio i organizovao jedan ovakav sastanak. Ono zbog čega smo mi danas prisutni na ovom sastanku je to što želimo da vidimo da li akteri današnjeg sastanka mogu imati ikakav uticaj na rješavanje ove problematike u rejonu prve etaže rudnika Šikulje u Lukavcu. Mi smo trenutno u jednom  jako složenom i teškom stanju. Po informacijama koje mi imamo, 6500 m2, uz par individualnih stambenih objekata, je zarobilo više miliona tona uglja koji je u ovom trenutku prijeka potreba, ne samo rudniku Kreka u Tuzli i rudniku Šikulje nego i energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Ono što bismo mi željeli danas je doći do spoznaje da li imamo izgleda, svi akteri, uticati na bilo koji način na rješavanje tog pitanja. Mislim da se možemo složiti oko toga da smo možda svi na određeni način, u vremenskom periodu iza nas, napravili nekoliko pogrešnih koraka u pokušajima da se to pitanje prevaziđe, ali zbilja došli smo do krajnje granice.”

Kako je istakao Općinski načelnik, Općina Lukavac će i dalje služiti interesima svih građana, a njen interes je i rad PK Šikulje, kao i pravo ugroženih mještana na život. Općina Lukavac će, u domenu svoje nadležnosti i odgovornosti, biti na raspolaganju i Upravi Rudnika, ali i ugroženim mještanima. Na ovom sastanku dogovoreno je da se intenziviraju aktivnosti na rješavanju pomenutog problema, a sve u skladu sa zakonom i nastojanjem da nijedna strana ne bude oštećena. Već u narednim danima očekujemo da se poduzmu konkretni koraci.


LTK-INFO.COM