Svježe vijesti:

LUKAVAC - OD 8. DO 22 APRILA ĆE SE PROVESTI "Anketa o radnoj snazi" Federalnog zavoda za statistiku Sarajevo


Obavijest Federalnog Zavoda za statistiku – Anketa o radnoj snazi (ARS – 2018)
Federalni zavod za statistiku Sarajevo, uputio je akt – obavijest da će se u periodu od 8. do 22. aprila 2018.g., u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, na teritoriji općine Lukavac, provesti anketa o radnoj snazi.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava na terenu, obavljat će anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Kako ističu iz Zavoda, osnovni cilj Ankete je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji. Zbog toga su zamolili za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Napominju, da su prikupljeni podaci iz Ankete povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH(„Službene novine FBiH“, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.

LTK-INFO.COM