Svježe vijesti:

LUKAVAC - GNOJNICA - Uveden izvođač radova u posao – sanacija odrona na Gnojničkom potoku


Juče je izvođač radova GRAMAT d.o.o uveden u posao na projektu sanacije odrona na Gnojničkom potoku.

Naime, 26.01.2018.godine potpisan je Ugovor između Općine Lukavac koju zastupa Općinski načelnik Edin Delić i GRAMAT d.o.o. Gračanica kojeg zastupa direktor Emir Sejdinović.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na sanaciji odrona na Gnojničkom potoku iznad Doma penzionera oštećenog u poplavama 2014.godine, prema predmjeru radova sačinjenih na terenu od strane Službe civilne zaštite.

LTK-INFO.COM / Općina Lukavac