Svježe vijesti:

LUKAVAC - Drugi ciklus obuke YEP projekta zapošljavanja mladih


YEP projekat zapošljavanja mladih realizuje Općina Lukavac sa njemačkom konsultantskom kućom GOPA i uz podršku Vlade Švicarske. Inkubacija poslovnih ideja se sastoji od više ciklusa. Na kraju svakog ciklusa, timovi koji su uspješno završili postavljene zadatke, prelaze u naredni ciklus.

Prvi ciklus je ciklus početne procjene ličnih kapaciteta, posvećenosti članova tima i kvaliteta poslovne ideje. Sastoji se od četverodnevnog događaja u toku kojeg se procjenjuje kvalitet i originalnost poslovne ideje te kompetencije i posvećenost članova tima realizaciji ideje. Uspješan završetak ove faze podrazumijeva demonstraciju spremnosti za prihvatanje novih znanja iz oblasti preduzetništva, komercijalni potencijal poduhvata i posvećenost članova tima realizaciji poslovne ideje.

Učesnici koji su uspješno završili prvi ciklus, učestvuju u drugom ciklusu koji počinje danas, kada je u pitanju općina Lukavac a trajati će četiri dana.

Drugi ciklus je ciklus inkubacije poslovnih ideja kroz jačanje preduzetničkih kapaciteta i validaciju poslovnih ideja. Podrazumijeva dvomjesečni proces koji uključuje tri četverodnevna događaja i seriju zadataka za samostalni rad.

Oni koji uspješno završe drugi ciklus, imati će mogućnost da učestvuju u narednom ciklusu a to je ciklus izrade detaljnog biznis plana. U ovaj ciklus uključuju se timovi koji su uspješno završili drugi ciklus a podrazumijeva tromjesečnu mentorsku podršku u definiranju svih elemenata biznis plana, uključujući i finansijske projekcije i očekivano vrijeme do postizanja održivosti.LTK-INFO.COM