Svježe vijesti:

Gračanica: Poplavljeno oko 50ha poljoprivrednog zemljišta


Prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite TK-a, i dalje je pod vodom oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom području rijeke Spreča u Općini Gračanica.

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac je 350 cm, a redovne mjere odbrane od poplava se preduzimaju kad nivo dostigne visinu 300 cm.

zbog izlijevanja rijeke Spreče pod vodom je oko 50 ha u priobalnom pojasu rijeke.


LTK-INFO.COM