Svježe vijesti:

GNOJNICA - ZAVŠENI RADOVI NA SANACIJI ODRONA NA "GNOJNIČKOM POTOKU"


Radovi na sanaciji odrona u Mjesnoj zajednici Gnojnica, općina Lukavac, na "Gnojničkom potoku" su danas privedeni kraju.

Zahvaljujemo se Dževadu B. na dostavljenim fotografijama sa lica mjesta.

Podsjećamo:

Izvođač radova GRAMAT d.o.o uveden u posao na projektu sanacije odrona na Gnojničkom potoku.

Naime, 26.01.2018.godine potpisan je Ugovor između Općine Lukavac koju zastupa Općinski načelnik Edin Delić i GRAMAT d.o.o. Gračanica kojeg zastupa direktor Emir Sejdinović.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na sanaciji odrona na Gnojničkom potoku iznad Doma penzionera oštećenog u poplavama 2014.godine, prema predmjeru radova sačinjenih na terenu od strane Službe civilne zaštite.


LTK-INFO.COM