Svježe vijesti:

Cilj broj 9 - "BREMEN PLAC" I CENTRALNI TRG KOD OPĆINE ZASJAT ĆE NOVIM SJAJEM - CILJ BROJ 9


Edin Delić, načelnik općine Lukavac

Cilj broj 9 - "BREMEN PLAC" I CENTRALNI TRG KOD OPĆINE:

Kao što je rečeno ranije ovih dana ću najaviti neke radove koji bi rebali početi odmah po usvajanju ili proglašenju Budžeta... Nadam se da se nećemo ljutiti ako objavljujemo pojedinačno. Da nam šta ne promakne.
Dakle objave će biti samo za poslove koji su spremni od prošle godine. To je ono što nismo stigli realizirati zbog blokade Budžeta. A ovogodišnju priču još nismo ni počeli pričati...

USKORO POČINJU RADOVI NA ZAMJENI ULIČNE RASVJETE I UGRADNJI LED SIJALICA U ULICAMA BRANILACA BOSNE I TRG SLOBODE U LUKAVCU. CENTAR GRADA ĆE ZASIJATI NOVIM SJAJEM. ŠETALIŠTE "BREMEN PLAC" ĆE OVE GODINE BITI MJESTO JOŠ NEKIH RADOVA.
NAŠ GRAD ĆE POLAKO POČETI MIJENJATI SVOJE LICE.

Već je nekoliko diskutanata prigovorilo da se ništa ne radi u Lukavcu gradu. Radi se i radit će se i u Lukavcu Gradu, ali građani u svim MZ imaju jednaka prava, te moramo misliti i o Jaruškama, Panjiku, Bistarcu. Šikuljama....

Već smo se navikli i po ustaljenoj praksi možemo očekivati da će značajan broj građana opet negodovati što nije baš njihova ulica došla na red ili isticati da ima i gore. Radit ćemo vrijedno i ove godine, te nastojati doći i tamo gdje ranije nismo stizali. Molim za malo strpljenja i razumijevanja.

Pokušajmo samo pregledati u okviru diskusija za 9 ciljeva do sada koliko je zahtjeva i prioriteta. Valja to nama sve posložiti, pripremiti dokumentaciju, provesti postupke i po nekom redoslijedu provesti. Teško je napraviti redoslijed koji će zadovoljiti sve... ali trudit ćemo se realno uvažiti sve zahtjeve.

LTK-INFO.COM