Svježe vijesti:

Vlada TK: Narodnoj kuhinji Imaret 250.000 KM


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Sparkasse  Bank  d.d.  Sarajevo za novih osam aplikanata iz  kreditne  linije  uz  subvencioniranje  dijela  kamatne  stope  iz  sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ukupan iznos kreditnih sredstava za koje su zainteresovani ovi aplikanti iznosi 1,7 miliona KM. U narednim danima Banka će nastaviti sa realizacijom ove kreditne linije čija je ukupna vrijednost više od 25 miliona KM.

„Sparkasse Banka se obavezala da će u skladu sa vlasitim procedurama putem namjenskih kreditnih sredstava finansirati kredite od ukupno 25,1 milion KM za osnovna i obrtna sredstva privrednim subjektima na području TK, a Vlada Tk se obavezala da će subvencionirati dio godišnje kamatne stope u procentu od 3 % po svakom pojedinačnom finansiranju za privrednog subjekta kome banka odobri kreditna sredstva“, pojasnio je Rijad Bašić, pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo TK.

Prije nekoliko dana Vlada  je već dala saglasnost za ukupno 26 zahtjeva sa plasmanom u ukupnoj vrijednosti 8,6miliona, tako da će zaključno sa ovim trećim mišljenjem ukupno biti odobrena 34 zahtjeva privrednika sa plasmanom u vrijednosti 10,3 miliona KM.

Na poziciji materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih u posljednjih 19 godina nalazi se Narodna kuhinja Imaret. Nekada je ova kuhinja dobijala mnogo više novca, no posljednjih godina taj iznos se drastično smanjio. Tako je u 2018. godini Vlada dala saglasnost da se za potrebe ishrane korisnika Narodnoj kuhinji „Imaret“ u Tuzli, odobri 250.000 KM.

„Sredstva su prvenstveno namjenjena za pripremanje obroka za ishranu socijalno ugroženim, i odprilike se 2500 obroka dnevno napravi. Na prostoru Tuzle odprilike oko 1500 obroka se podijeli, ostalih oko 350 je Općina Lukavac, Gračanica i Kalesija“, kazao je Nurdin Muhamedbegović, pomoćnik ministra ta rad TK.

Vlada je danas usvojila i Plan proljetne sjetve u 2018. godini. Ovaj dokument sačinjen je na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu, a njim je predviđeno da se na području našeg kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 52 hiljade ha. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi su nešto veće u odnosu na prethodne dvije godine.

„Prema ovom planu, tj za njegovu realizaciju biće utrošeno 62, 97 miliona KM. Da bi bio uspješno realizovan ovaj plan, neophodno je bilo obezbjediti potreban repromaterijal.  Prema našim informacijama, na tržištu TK su obezbjeđene dovoljne količine repromaterijala za uspješnu realizaciju ovog plana“, navodi Samid Šarac, Šef odsjeka za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Vladi TK.

Posmatrajući prostorno, Plan proljetne sjetve u općinama Čelić, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Sapna i Tuzla je veći u odnosu na prošlu godinu. Povećanje plana se kreće od 0,08% u općini Gračanica do 8,35 % u Tuzli. U ostalim općinama plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji. Također je evidentno da su sjetvene površine veće u općinama gdje se nalaze kompleksi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao što su općine Čelić, Gradačac, Živinice, Lukavac, Kalesija i Tuzla.


LTK-INFO.COM