Svježe vijesti:

U KANDŽAMA PATOLOŠKOG PORETKA - LUKAVAČKI PISAC ADMIR DŽIBRIĆ


 
Krajem XX i početkom XXI vijeka izranja nova intelektualna epoha. Cijela koncepcija opstanka u svijetu temelji se na ideološko - patološkom poretku, nacionalizmu. Ljudi slijepo slijede, ne pitajući se kuda će odvesti i u kojem smjeru.
Činjenica je još više poražavajuća što ne mareći o savjesti samim tim konceptom omaložavaju i sebe kao jedinku i ne prihvataju biti svoj, imati svoj stav i ponos,
nego hrle ne birajući način da stigne se do cilja.
Jasan pokazatelj su i sve brojniji istupi i nasrtaji radikalnih pojedinaca koji većinom „lojalnost i ljubav“ svoju prema domovini ili vjeri iskazuju na taj način da bi zaposjeli samo prijestolje i na taj način sebi donijeli moć, okoristili se što novčano, što diplomatsko, a živeći u zabludi da su na pravom putu.
I bez obzira što čvrsti građanski stavovi o bratstvu i jedinstvu su dokaz da samo tim putem može se krenuti u progres i u bolji život, sadašnjost ne nudi neki raskoš, cjelokupna zemaljska atmosfera trpi torturu  neadekvatne svijesti.
Ljudi u svom putešestviju ni sami nisu svjesni koliko su slijepi i gluhi, koliko su puta bili naivni i slušali najveće obmane i političke igre na prostorima Balkana. I to onih koji sve to rade „ u ime vjere“.
A znate li da nacionalne stranke i lideri, to jest oni koji se hvale da rade na očuvanju nacionalnog indentiteta, a to je sadašnja vlast, su ujedno i "najveći ubica svog naroda".
Misleći samo na sebe i s lošom politikom i ekonomijom u državi glavni su krivci za nestajanje svog naroda na ovim prostorima.
Velike seobe i ubjedljivo nadmoćnost mortaliteta nad natalitetom su dokaz, a tome kad se još doda u bijelom svijetu i često spajanje s drugom vjerom, pri čemu dolazi u mješovitom braku i do gubljenja nacionalnog indentiteta sve jasniji su pokazatelji o našim previdima u putovanju kroz život.
S ovim očitim i vjerodostojnim dokazima može se i zaključiti ko su najveći neprijatelji svog naroda,  gdje
 „ ovi“ vode i u kakav sunovrat, šta je prava istina.

Pisac DŽIBRIĆ ADMIR

LTK.INFO.COM