Svježe vijesti:

Sindikati traže konkretne mjere za rasterećenje privrede i bolji položaj radnika u relanom sektoru


Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH (Sindikat) imajući u vidu cjelokupnu
situaciju koja vlada u privredi i realnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) te
analizirajući stanje fiskalnih i parafiskalnih nameta više puta obraćao se nadležnim da
preduzme konkretne mjere na rasterećenju privrede i realnog sektora u FBiH, kako je to i
predviđeno Reformskom agendom.

Prije svega 17.03.2016 godine upućen je Zahtjev za uvrštavanje tačke dnevnog reda
,,Razmatranje i usaglašavanje mjera za rasterćenje privrede u realnom sektoru FBiH ” na
Ekonomsko-socijalno Vijeće Federacije Bosne i Hercegovine, te incijativa za izmjene i dopune Zakona o privrednim društvim od 04.05. 2017 godine.

Imajući u vidu da je socijalni dijalog na nivou FBiH u zastoju, Sindikat traži hitno održavanje
sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH te da se kao tačka dnevnog reda uvrsti
,,Rasterećenje privrede i povećanje plaća radnika u realnom sektoru” pa tek onda da se
razgovara o ,,reformskim zakonima” predviđenih Agendom.

Radnici u realnom sektoru stvaraju nove vrijednosti i isti trebaju da budu rasterećeni, a ne
dodatno opterećeni novim nametima. U vezi sa navedenim, Sindikat predlaže da se prije svega usvoje konkretne mjere i aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju položaja radnika u realnom sektoru i rasterećenje privrede, jer samo na takav način može biti podignut nivo zaposlenosti od kojeg će čitava imati koristi.

Stoga Sindikt upućuje otvoreno pismo da se prije svega donesu konkretne mjere i prijedlozi za rasterećenja fisalnih i parafiskalnih nameta a tek onda da se razmatraju” reformski zakoni’ u cilju stvaranja ambijenta za nova radna mjesta u realnom sektoru i rasterećenje privrede, jer samo na takav način može biti održiva privreda u Federaciji Bosne i Hercegovine, navedeno je u otvorenom pismu Sindikata radnika nemetala i hemije u FBIH.

Izvor/foto:RTV Slon

LTK INFO