Svježe vijesti:

RUDNIK PK "ŠIKULJE" - FEDERALNA INSPEKCIJA OBUSTAVILA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA - RUDNIK UGROŽAVA ŽIVOTE I IMOVINU GRAĐANA A NE SNOSI TROŠKOVE ZA NASTALU ŠTETU


Općinski načelnik je dana 05.01.2018.godine uputio Zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora, na Sjevernoj kosini PK Šikulje gdje su ugroženi stambeni objekti, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Zahtjev je poslan radi utvrđivanja zakonitosti izvođenja radova od strane ZD Rudnici „Kreka“ Tuzla u MZ Hrvati, na lokalitetu Donje Crveno Brdo, a koji ugrožavaju živote ljudi i njihova materijalna dobra.

Inspekcijski nadzor izvršen je dana 26.01.2018.godine u 13:00h.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je dana 31.01.2018.godine donijela Rješenje o privremenoj zabrani izvođenja rudarskih radova i o dužnosti za adekvatno zbrinjavanje nastalih šteta.

Dana 08.02.2018.godine ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla dostavili su Obavijest Općini Lukavac u kojoj navode da se troškovi zbrinjavanja ugroženih podmiruju iz Budžeta Općine i Kantona, očekujući da ovaj problem riješi lokalna zajednica.

Još jednom podsjećamo da pomjeranje terena i štete na objektima nisu izazvane prirodnim faktorima već izvođenjem rudarskih radova protivno odredbama Zakona o rudarstvu, a što je konstatovao i rudarski inspektor u svom nalazu.

Obaveza Rudnika je da osigura zakonske preduslove za eksploataciju uglja kao i da snosi troškove otkupa zemljišta i eventualne štete na privatnoj i društvenoj imovini.

Apsolutno je neprihvatljivo da Uprava Rudnika Kreka svojim djelovanjem narušava okoliš na području Općine Lukavac, ugrožava imovinu i živote stanovništva, te da nameće obavezu da se izbjegavanje ovih posljedica finansira iz Budžeta iste Općine sa čijih područja se izvlači ugalj i na čijem području se čine materijalne štete.

Općina Lukavac će i dalje, u domenu svoje nadležnosti i odgovornosti biti na raspolaganju i Upravi Rudnika i ugroženim mještanima, ali niti općinski organi niti bilo koji državni organi ne mogu na sebe preuzeti ono što je Uprava Rudnika Kreka morala okončati prije pet ili deset godina.

Očekujemo od odgovornog rukovodstva Rudnika da umjesto dopisivanja i plasiranja netačnih informacija pristupi rješavanju ovog problema u skladu sa Zakonom.LTK-INFO.COM / Općina Lukavac