Svježe vijesti:

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Programu“ u okviru sajmova u martu 2018. godine u Republici Turskoj


Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Programu“ u okviru sajmova u martu 2018. godine u Republici Turskoj

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane poduzetnike sa područja Tuzlanskog kantona da će se u drugoj polovini marta 2018 godine održati sljedeći sajmovi sa Buyer mission programom u Republici Turskoj:

Sajam Gradnje Bliski Istok - 8. Sajam građevinskih materijala, tehnologija gradnje, elektro-energetskih sistema, materijala, automatizacije, građevinskih mašina, plina, grijanja, hlađenja, ventilacije i instalacionih materijala u Diyarbakir od 15-18. marta 2018
Istanbul Hardware – 2. Istanbulski sajam metalnih roba u Istanbulu od 15-18. marta 2018
Turkcoat & Paintİstanbul 2018 – 7. Međunarodni sajam boja, sirovina za boje, hemikalija za gradnju, lijepaka i sirovina, laboratorija i proizvodne opreme u Istanbulu od 22-24. marta 2018
Ekspomed Eurasia – 25. Međunarodni sajam medicinskih analiza, dijagnostike, terapija, zaštitinih i rehabilitacijskih proizvoda, aparata, sistema, tehnologija, opreme i bolnica u Istanbulu od 22-25. marta 2018
Istanbul Jewelry Show Mart 2018 – 46. Istanbulski međunarodni sajam nakita, satova i drugih predmeta u Istanbulu od 22-25. marta 2018
Marble - 24. Međunarodni sajam prirodnog kamena i tehnologija u Izmiru od 28-31. marta 2018.
U okviru pomenutih sajmova će se održati Buyer Mission Programi. Tokom programa održat će se brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu Turske ambasade najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za aplikacije" na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

LTK INFO