Svježe vijesti:

OPĆINSKI NAČELNIK IMENOVAO UPRAVNI ODBOR RTV LUKAVAC


Općinski načelnik je dana 08.02.2018.godine donio Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Radio-televizije Lukavac na kraći period (najviše tri mjeseca).

Za predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Radio-televizije Lukavac imenovan je Admir Osmanović a za članove su imenovani Zlatan Hodžić i Alem Mešković.

Imenovanje predsjednika i članova UO JU RTV Lukavac trajati će najviše tri mjeseca u kojem periodu će se okončati postupak i izvršiti konačno imenovanje predsjednika i članova UO.

Takođe saznajemo da su donijeta Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "Centra za kulturu Lukavac" kao i Biblioteke. 

LTK-INFO.COM / Općina Lukavac