Svježe vijesti:

Održan sastanak Organizacionog odbora Sajma List 2018


Dana 09.02.2018.godine sa početkom u 12:00h u prostorijama Općine Lukavac održan je sastanak Organizacionog odbora Međunarodnog Sajma List 2018.

Sastanku su prisustvovali Izet Nuhanović – direktor Sajma, Dželmina Huremović – pomoćnica ministra trgovine i turizma TK, Jasminka Memić – član organizacionog odbora, Zuhdija Hrvatović – pomoćnik načelnika za budžet i finansije i Aziz Čačković, savjetnik Općinskog načelnika.

Tema sastanka bila je organizacija Sajma List za 2018.godinu, konstituisanje Organizacionog odbora kao i dogovor oko zadataka članova istog.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći Dnevni red:

Utvrđivanje osnova sadržaja i programa Sajma
Razmatranje mogućeg generalnog pokrovitelja i prijatelja Sajma
Na održanom sastanku je donesen niz zaključaka i prijedloga koji će se u narednom periodu podrobnije razmatrati, prilikom čega je sljedeći sastanak Organizacionog odbora planiran za petnaest dana.

LTK-INFO.COM