Svježe vijesti:

Održan sastanak koordinacionog tijela za praćenje izvođenja radova na izgradnji vodovoda u MZ Poljice Gornje


Dana 20.02.2018.godine održan je radni sastanak koordinacionog tijela za praćenje toka izvođenja radova na izgradnji vodovoda u naselju Poljice Gornje.

Sastanak je održan u prostorijama Mjesne zajednice.

Sastanku su prisustvovali Esed Osmanović i Aziz Čačković ispred Općine Lukavac, Amir Murgić i Suad Murselović ispred Mjesne zajednice Poljice Gornje, glavni inženjer Tarik Jahić ispred izvođača radova ŠF Inženjering i nadzorni inženjer Asim Demirović.

Na sastancima koordinacionog tijela, koji se redovno održavaju, rješavaju se tehnička i ostala pitanja te se iznalazi način za rješavanje nastalih nedostataka prilikom izvođenja radova.

Općina Lukavac je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, odabrala najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova isključivo i samo na bazi postojećeg projekta i specifikacije radova iz istog.

Radovi se izvode po projektu koji je 2008.godine sačinila projektantska kuća po kojem su i ugovoreni radovi. Time je obuhvaćena glavna distributivna vodovodna mreža, dok će se određeni nedostaci otkloniti u nastavku izvođenja radova.

Po pitanju pojedinih zahtjeva za produženje vodovoda, konstatovano je da je to trenutno za izvođača radova neizvodivo jer su nabavku materijala izvršili na osnovu važećeg projekta ali isti ne isključuju mogućnost da po završetku radova predoče mogućnosti za eventualne dodatne radove (spram materijala koji će biti na raspolaganju).

Kada je riječ o primjedbama građana da izvođač ne otklanja nedostatke pri ugradnji cijevi, zaključeno je da će izvođač, kada se stvore pogodniji vremenski uslovi, raditi  na sanaciji eventualnih propusta kao i uređenju mekanog terena po razumnim zahtjevima.

LTK-INFO.COM / Općina Lukavac