Svježe vijesti:

Obavijest o nedavanju saglasnosti na Odluku o imenovanju VD direktora i UO RTV Lukavac


Javna ustanova Radio-televizija Lukavac uputila je Zahtjev Općinskom načelniku za davanje saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU RTV Lukavac, iako je poznato da je Općinsko vijeće Lukavac nezakonito preuzelo ovlaštenje Općinskog načelnika propisano Zakonom o ustanovama i Pravilima JU RTV Lukavac i imenovalo člana Upravnog odbora bez valjanog pravnog osnova.

Općinski načelnik ne može dati saglasnost na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora RTV Lukavac zbog očitog kršenja zakonske procedure imenovanja člana Upravnog odbora.

U slučaju da nezakonito imenovana VD direktorica bude i vršila dužnost iz ovlaštenja direktora bez saglasnosti Općinskog načelnika upozoravamo na odgovornost za lažno predstavljanje i konzumiranje ovlaštenja bez valjanog pravnog osnova.

Naime, članom 29. Zakona o ustanovama i članom 22. Pravila JU RTV Lukavac propisano je da direktora ustanove imenuje i razrješava UO uz saglasnost Vlade R BiH, izvršnog organa Općine ili izvršnog organa gradske zajednice odnosno Općinskog načelnika. Članom 31. navedenog Zakona propisano je da, Upravni odbor bez konkursa imenuje vršioca dužnosti direktora JU iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi, te da vršilac dužnosti ima ista prava i dužnosti kao direktor.

Shodno navedenom uz poznavanje činjenice da se sredstva za rad RTV Lukavac obezbjeđuju iz Budžeta Općine, ukoliko Odluka o imenovanju VD direktora ostane na snazi bez saglasnosti Općinskog načelnika, sve vrste pravnih i drugih radnji koje imenovana bude preuzimala neće biti u skladu sa zakonskim propisima što može dovesti do zastoja u radu i finansiranju RTV Lukavac.

I u narednom periodu, kao i do sada, Općinski načelnik će postupati isključivo u skladu sa Zakonom.

LTK INFO/Općina Lukavac