Svježe vijesti:

O B A V I J E S T - Saveza za sport i rekreaciju invalida opštine Lukavac


Na našu e-mail adresu stigla je obavijest Saveza za sport i rekreaciju invalida opštine od gospodina Selmira Bajrića. Obavijest prenosimo u cijelosti:

O B A V I J E S T

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da  „BIVŠI“ predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida opštine Lukavac Hamzić Ramiz po Web portalima i Facebook stranicama iznosi lažne informacije kako smo „MI“ kao novoformirani Savez i opština Lukavac odnosno opštinski načelnik Edin Delić obustavili izgradnju takozvanog
„Centra za sport, rekreaciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba sa invaliditetom“,
kao i nekakvog nepostojećeg „Eko - parka i azila za napuštene životinje, pse lutalice na Starom koritu rijeke Sprece“.
Napominjemo da smo navedenog Hamzić Ramiza dana 26.01.2017.godine na Redovnoj izbornoj skupštini Saveza za sport i rekreaciju invalida opštine Lukavac smijenili i izabrali novo rukovodstvo Saveza.
Od tada pa do danas smijenjeni predsjednik Saveza nije predao pečat i službene akte Saveza predstavljajući se i dalje kao predsjednik Saveza. Mi smo o održanoj Izbornoj skupštini  o promjenama kao i problemima unutar Saveza obavijestili opštinu Lukavac, opštinskog načelnika Edina Delića, Addiko Banku u kojoj Savez ima otvoren žiro račun, koji su blokirali sredstva i žiro račun Saveza dok se neizvrši primopredaja pečata i službenih akata Saveza novoizabranom rukovodstvu kako bi Savez mogao nastaviti svoj rad.
Mi, kao novoizabrano rukovodstvo Saveza smo na više sastanaka pokušali da se dogovorimo sa Hamzić Ramizom, međutim on je samo zahtjevao funkciju predsjednika sa koje je smijenjen i napuštao sastanke vrijeđajući i prijeteći novoizabranom rukovodstvu Saveza.
Napominjemo da su njegove verbalne prijetnje prešle i u fizički napad na novoizabranog predsjednika Skupštine Saveza Bajrić Selmira kada je Hamzić Ramiz dana 03.03.2017.godine došao u kancelariju Udruženja osoba sa invaliditetom opštine Lukavac i fizički na radnom mjestu napao osobu sa invaliditetom nanoseći Bajrić Selmiru lakše tjelesne povrede, što je i na sudu dokazano i presuđeno.


O Hamzić Ramizu kao osobi koja „se brine o osobama sa invaliditetom“ dovoljno govori i to što je da bi ostao predsjednik Saveza održao još jednu nelegalnu Skupštinu Saveza (bez prisustva delegata članica Saveza) čineći zloupotrebu položaja i izbacujući sve članice iz Saveza.
Nakon tog nelegalnog i sramotnog postupka mi smo bili prisiljeni da formiramo novi Savez za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom opštine Lukavac kako bi mogli da nastavimo svoj rad.
Krajem godine opštinski načelnik Edin Delić pozvao nas je na sastanak radi dogovora o načinu raspodjele preostalih  sredstava Saveza koja su u budžetu opštine Lukavac planirana za Savez kako ta sredstva na kraju godine nebi propala.
Mi smo na tom sastanku predložili da se preostali dio novčanih sredstava dijeli tako što će se prvo isplatiti dugovanja za plate Sekretaru Saveza Imamović Fuadu, a ostatak sredstava da se dijeli linearno na sve članice oba Saveza.
Međutim, „BIVŠI“ predsjednik Saveza Hamzić Ramiz nije želio da prihvati naš prijedlog i zbog toga su sredstva Saveza planirana u budžetu opštine Lukavac za 2017.godinu ostala NEDODIJELJENA.
Svi naši pokušaji, kao i pokušaji opštine Lukavac i opštinskog načelnika Edina Delića da bi se došlo do sporazuma unutar Saveza tokom 2017.godine završavali su se napuštanjem sastanka te vrijeđajući i prijteći svima od strane Hamzić Ramiza.
O ovom našem obraćanju želimo da istaknemo da je jedini krivac što Savez za sport i rekreaciju invalida odnosno članice Saveza tokom prošle 2017.godine nisu normalno funkcionisala je samo „BIVŠI“ Predsjednik Hamzić Ramiz.
Zbog svega navedenog molimo Hamzić Ramiza da neiznosi lažne informacije optužujući nas, službe opštine Lukavac i opštinskog načelnika Edina Delića, jer je on jedini krivac za sve probleme koji su nastali unutar Saveza tokom 2017.godine.

S poštovanjem!


                                                                                                P r e d s j e d n i k
      Saveza za sport i rekreaciju
      osoba sa invaliditetom Opštine Lukavac

Sabahudin Kasumović