Svježe vijesti:

“Nisam tražio mandat od SDA, samo nisam htio anarhiju u TK”; Novoimenovani premijer TK Suljkanović: U TK moguća samo “vještačka nestabilnost”


Novoizabrani premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović u prvom obraćanju medijima nakon formiranja nove Vlade TK je kazao da niko nema razloga za zabrinutost i da stabilnost TK neće doći u pitanje.”Sasvim normalna atmosfera, želim da poručim građanima TK da što se tiče finansijske stabilnosti i rada Vlade – ne boje. Stabilnost neće doći u pitanje. Vlada ima podršku većine od 20 poslanika, što se tiče prohodnosti – materijala i rada vlade, postoji jedna koordinacija”, izjavio je Suljkanović.

Neće doći do “radikalnog zaokreta”

Suljkanović je potvrdio da će Vlada Tuzlanskog Kantona nastaviti raditi po utvrđenim programima i budžetu, i da neće doći do “radikalnog zaokreta”.”Nema potrebe da se u tom smislu i trenutku radikalno mijenja, s obzirom da je kičma koalicione većine ista. Poruka građanima je da se ne brinu. Da obezbijedimo da sve normalno funkcioniše i da nema problema na TK kao što neki pokušavaju da naprave”, rekao je  za N1 premijer TK Jakub Suljkanović.

On je istakao da još uvijek nije od SDA dobio nikakav dokument o isključenju, a da sve što zna – saznao je iz medija. Poručio je da će još vidjeti hoće li koristiti pravo žalbe.Novinarima je rekao kako će Vlada TK biti ubrzo kompletirana (nedostaje imenovanje dva ministra).”Hoćemo kvalitetna kadrovska rješenja za dva resora. Oni funkcionišu normalno, niko ne treba da se boji”, poručio je Suljkanović.

 U TK moguća samo “vještačka nestabilnost”

Tvrdi da je u TK moguća samo “vještačka nestabilnost” i da ako je nekome u interesu – može to izazvati.”Ovo je vlada skupštinske većine od 20 poslanika. 20 ljudi je izglasalo Vladu – te su ruke bile od SDA i drugih stranaka”, naveo je dodavši da on nije politički igrač – nego operativac.Njegova jedina želja, kazao je, da očuva stabilnost kantona do izbora 2018. godine, objavila je N1.

Foto: N1


KO SDA TK: Neustavno imenovana Vlada TK i nesagledive posljedice

Kantonalni odbor SDA Tuzlanskog kantona u saopćenju za javnost upozorio je, kako navode, novu neustavno imenovanu Vladu TK da njen rad u narednom periodu može donijeti nesagledive posljedice po građane Tuzlanskog kantona, te da svi oni koji budu učestvovali u njenom radu i donošenju odluka mogu krivično odgovarati.

Novoimenovani premijer Tuzlanskog Kantona je poručio da će postupiti po odluci Ustavnog suda FBiH. “To su procesne radnje koje će se voditi pred sudskim instancama. Postoji rješenje za takve situacije. Dešavalo se da se pred Ustavnim sudom donesu rješenja, a u praksi se ne mogu naći. Postupit će se po njima. Tvrdim da je većina stabilna – i nema problema po rad Vlade”,izjavio je Suljkanović u odgovoru na pitanje reporterke N1 Adise Imamović.

On je dobio premijersku stolicu – ali je ostao bez pozicije u stranci SDA, šta ‘sutra’ kada sve prođe?

“Ja mogu kazati, kao profesionalac, od 27 godina poslovnog života – nikada nisam tražio niti dobio mandat od SDA. Ovu poziciju sam prihvatio nakon insistiranja, a razlog je samo da se ne uvede anarhija u TK. Da nije formirana ova Vlada, u TK bio bio haos”, poručio je premijer Tuzlanskog Kantona.

Održana prva sjednica novoimenovane Vlade TK: Odobrena kreditna sredstva za novih 8 privrednih subjekata u iznosu od 1.701.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je  pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Sparkasse  Bank  d.d.  Sarajevo za novih 8 aplikanata iz  kreditne  linije  uz  subvencioniranje  dijela  kamatne  stope  iz  sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ukupan iznos kreditnih sredstava za koje su zainteresovani ovi aplikanti iznosi 1.701.000,00 KM. Prije nekoliko dana Vlada  je već dala saglasnost za ukupno 26 zahtjeva sa plasmanom u ukupnoj vrijednosti 8.625.000,00 KM, tako da će zaključno sa ovim trećim mišljenjem ukupno biti odobrena 34 zahtjeva sa plasmanom u vrijednosti 10.326.000,00 KM. U narednim danima Banka će nastaviti sa realizacijom ove kreditne linije čija je ukupna vrijednost više od 25 miliona KM. Podsjećamo Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2017. godinu osigurala sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, čime se omogućava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unaprjeđenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope.

Usvojen Plan proljetne sjetve u 2018. godini

Vlada je usvojila Plan proljetne sjetve u 2018. godini. Ovaj dokument sačinjen je na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu, a njim je predviđeno je da se na području našeg kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 52.014 ha. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi su nešto veće u odnosu na prethodne dvije godine. Žitarice se planiraju zasijati na površini od 22.332 ha, što iznosi 42,93 % od ukupnog plana sjetve, a što je manje za 229 ha u odnosu na 2017. godinu. Što se tiče povrtnog bilja, krompirom se planira zasaditi 7.283 ha, što predstavlja 14,00% od ukupnog plana, a što je za 193ha više u odnosu na prošlogodišnji plan. Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati, odnosno zasaditi 5.131 ha što je za 71 ha više u odnosu na 2017. Industrijskim biljem planira se zasijati 234 ha što je za neznatno manje u odnosu na 2017. godinu. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 17.034 ha što je za 616 ha više u odnosu na plan iz 2017. godine. Posmatrajući prostorno, Plan proljetne sjetve u općinama Čelić, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Sapna i Tuzla je veći u odnosu na prošlu godinu. Povećanje plana se kreće od 0,08% u općini Gračanica do 8,35 % u Tuzli. U ostalim općinama plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji. Također je evidentno da su sjetvene površine veće u općinama gdje se nalaze kompleksi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao što su općine Čelić, Gradačac, Živinice, Lukavac, Kalesija i Tuzla.

Kada su u pitanju preporuke, Ministarstvo navodi da je, u cilju ostvarenja plana proljetne sjetve, potrebno stvoriti preduslove kao što je obezbijeđenje kvalitetnog sjemena i sadnog materijala sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći, obezbijediti ostale repromaterijale za sjetvu ( mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo i mazivo), osigurati neophodne rezervne dijelove za poljoprivrednu mehanizaciju (traktori i priključna oruđa), te u organizaciji Poljoprivrednog zavoda izvršiti edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta kukuruza kao i drugih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine.


LTK-INFO.COM