Svježe vijesti:

LUKAVAC - Održan sastanak sa Udruženjem poslodavaca Općine Lukavac


Danas, 15.02.2018.godine u 12:00h Općinski načelnik Edin Delić održao je sastanak sa višečlanom delegacijom Udruženja poslodavaca općine Lukavac koji su kandidovali u osnovi tri važna pitanja:

Obezbjeđenje prostorija za rad Udruženja
Šta je Općina do sada poduzela na stvaranju boljih uslova za rad poduzetnika
Kako kroz javne poslove pomoći domaćim – Lukavačkim firmama
U otvorenom razgovoru konstatovana je činjenica da je u prethodnom periodu nedostajalo zvaničnih susreta ovog karaktera, a  dogovoreno je da se u naredni četvrtak zajednički obiđe predviđeni prostor za Udruženje.

Općinski načelnik je u svom izlaganju predstavio postupke i aktivnosti koji su do sada poduzeti na stvaranju boljeg ambijenta za rad poduzetnika, kao što su stvaranje efikasnije i stručnije općinske administracije, transparentniji rad službi do uvođenja instumenata kojima svaki građanin ili poslodavac može ocijeniti rad i odnos prema stranci odgovornog uposlenika Općine.

Kada je riječ o pitanju javnih poslova i mogućem favorizovanju domaćih firmi, konstatovana je činjenica da je Zakon o javnim nabavkama jasno definirao okvire u kojima se može djelovati što nažalost ne ide uvijek na ruku domaćim firmama.

Na kraju je zaključeno da je neophodno ostvariti i češću međusobnu komunikaciju te da se na taj način mogu preduprijediti nesporazumi ali i konkretnije djelovati na stvaranju boljeg okruženja za rad privrednika.


LTK-INFO.COM / Općina Lukavac