Svježe vijesti:

Da li ste za opoziv načelnika Općine Lukavac Edina DelićaNa juče održanoj 16 redovnoj sjednici Općivskog Vijeća Lukavac, sa 17 glasova ZA, 11 PROTIV i 3 suzdržana, donijeta je odluka o pokretanju postupka opoziva, aktuelnog načelnika Općine Lukavac Dr. Edina Delića.

Referendum o izjašnjavanju građana na ovu temu bit će održan 13. maja 2018. godine, a građani će odgovoriti na sledeće pitanje :

Da li ste za opoziv načelnika Općine Lukavac Edina Delića. 

Građani će moći ZAOKRUŽITI jedan od dva ponuđena odgovora:

Oni koji žele da načelnik Edin Delić bude smijenjen zaokružit će:
DA
Oni koji smatraju da načelnik općine treba OSTATI do kraja svog mandata, te da DOBRO i ODGOVORNO vrši dužnost načelnika općine Lukavac, zaokružit će:
 NE

Iako su pročitani razlozi kako načelnik nema saradnju sa OV i kako neodgovorno obavlja svoju dužnost, te da nema saradnje oko donošenja buđžeta, svima je jasan stvarni razlog pokretanja opoziva i donošenja ovakve odluke. Stvarni razlog jeste htjenje SDA stranke u Lukavcu, da po uzoru na Vladu kantona, formira privatno vijeće, te da na čelo općine želi postaviti "SVOG" načelnika, te da snagom potkupljenih ruku u OV Lukavac, pokušavaju nadglasati volju i želju građana općine Lukavac koji u sve većem broju daju podršku Edinu Deliću kao načelniku općine Lukavac.

LTK-INFO.COM