Svježe vijesti:

POZIV ZA PRVU IZBORNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA GEOGRAFA U BOSNI I HERCEGOVINI


POZIV ZA PRVU IZBORNU SKUPŠTINU
UDRUŽENJA GEOGRAFA U BOSNI I HERCEGOVINI

KOJA ĆE SE ODRŽATI
27.01.2018. godine u Tuzli; Galerija Mandžić Univerzitetska 2A,


DNEVNI RED
                                                                      
Registracija članova Skupštine          10:30 – 11:00 sati
Početak rada Izborne skupštine:        11:00 sati

  1. Izbor radnih tijela:
a)      radnog predsjedništva (tri člana)
b)      zapisničara
c)      verifikacione komisije.
  1. Izvještaj o radu Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini za period 01.01.2014. do 31.12.2017. godine (presjek) sa posebnim osvrtom na proteklu godinu od 01.01.2016. do 31.12.2017. god.
  2. Diskusija o podnesenom Izvještaju o radu Udruženja
  3. Izbor Organa Udruženja:
a)      Izbor (reizbor) Predsjednika Udruženja
b)      Izbor (reizbor) Predsjednika skupštine
c)      Izbor (reizbor) dopredsjednika Udruženja
5.      Obraćanje novog Predsjednika Skupštini Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini
  1. Razno

Zajedničko druženje: 13:00   sati   


Predsjednik Skupštine GEOuBiH


          Prof.dr. Muriz Spahić

LTK INFO