Svježe vijesti:

OŠ PROKOSOVIĆI - ADAPTACIJA PROSTORA ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE MALIŠANA


Osnovna škola Prokosovići nastavlja projekat uređenja ove obrazovne ustanove. Ovog puta u organizaciji Vijeća roditelja osnovne škole Prokosovići i menadžmenta škole. 

Od ideje do realizacije. Na skoro održanom sastanku rođena je ideja da se pokrene inicijativa za uređenje prostorija za predškolsko obrazovanje. Obzirom da je udruženje Vijeća roditelja, na svom računu imalo jedan dio novčanih sredstava, koji je bio dostatan za manje od polovine planiranih radova, u ovu priču se uključuje, naša dobrotvorka velikog srca, pogotovo kada su djeca u pitanju, Poljička  Mevliha Delosantos.

S obzirom da se bliži mjesec april, kada naši najmlađi polaze u predškolsko obrazovanje, potrebno je renovirati i prilagoditi prostor u kojem se do sada odvijala nastava za predškolce. Poslije završenih aktivnosti oko tapaciranja stolica za učenike , Vijeće roditelja je na prijedlog menadžmenta škole prihvatilo inicijativu da učestvuje u projektu renoviranja prostorija za naše najmlađe učenike.
Napravljena je specifikacija potrebnog materijala, i okvirno se zna otprilike koliko će nam biti potrebno novčanih sredstava za završetak spomenutog projekta. Ponovo je gospođa Mevliha Delosantos koja je već jednom obradovala naše učenike prigodnim poklonima , dala donaciju za realizaciju projekta obnove prostorija za predskolce. Ovom  prilikom želimo joj se zahvaliti na nesebičnoj podršci. - istakla je Advija Hamustafić, predsjednica vijeća roditelja JU "OŠ Prokosovići"
LTK INFO