Svježe vijesti:

Općinski načelnik održao sastanak sa Udruženjem mladih Mosorovac


Dana 24.01.2018.godine općinski načelnik Edin Delić održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja mladih Mosorovac i predsjednikom ovog udruženja Jasminom Memiševićem.

Na ovom sastanku ukazano je na probleme sa kojima se susreću mladi kao i svi mještani Mosorovca a to su, između ostalog, putna komunikacija, ulična rasvjeta, visoka cijena mjesečne autobuske karte i nedostatak objekta za korištenje i potrebe ovog udruženja.

Dogovorena je saradnja sa Općinom Lukavac u narednom periodu te predložena saradnja ovog udruženja sa drugim udruženjima mladih sa područja općine Lukavac kao i koordinacionim tijelom Vijeća mladih.

Općinski načelnik je pohvalio ovakav način organiziranja jer predstavlja veliki doprinos u poboljšanju kvaliteta života mladih u vezi s čim je obećana puna podrška u daljnjem radu.

LTK / Općina Lukavac