Svježe vijesti:

Održan Okrugli sto „Položaj Roma u Bosni i Hercegovini sa akcentom na Tuzlanski kanton“


Jučer je u prostorijama Pedagoškog zavoda u Tuzli, održan Okrugli sto na temu „Položaj Roma u Bosni i Hercegovini sa akcentom na Tuzlanski kanton“, kojem su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija, Vlade TK, općina u TK, RNVO-a, Vijeća nacionalnih manjina, te brojne druge značajne ličnosti iz političkog i javnog života Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

Obraćajući se učesnicima Okruglog stola, politički savjetnik Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i Ureda specijalnog predstavnika EU – EUSR Olaf Deussen, istakao je značaj bavljenja problematikom Roma, te potrebu ulaganja zajedničkih napora da se pristupi rješavanju problema nacionalnih manjina, jednog od ključnih faktora za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine.

Saradnik za romska pitanja u Tuzlanskom kantonu i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina FBiH i organizator jučerašnjeg skupa Mehmed Mujić je istakao,  da se postojanje inicijative i iskrene namjere da se tretiraju problemi Roma i unaprijedi njihov položaj, može vidjeti iz prakse Općine Lukavac, te da se takva dobra praksa mora prenijeti na ostale općine.

O rješavanju problema integracije Roma u Bosni i Hercegovini i načinu da se krene ka rješavanju tog problema, predsjedavajući OV Lukavac koji je Okruglom stolu prisustvovao kao predstavnik Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Mehmed Suljić je kazao:”Ja moram da kažem da se mudro zaobilazi najobrazovaniji dio Roma. Zaobilaze se vrlo čestiti i pošteni lideri iz Nevladinog romskog sektora iza kojih stoji veoma duga referensna lista urađenih poslova. Priča Odbora  za Rome je priča sama za sebe kao najveća instanca. Mi obrazovani Romi ne slažemo se sa konceptom kako je formiran taj odbor za Rome. Romi iz službe odavde su predlagali jednu planetarnu stvar za Rome u Odboru za Rome, a to je da samo najuspješniji i najobrazovaniji čine taj sastav pa neka to budu svi Romi iz Sarajeva, Tuzle nije bitno ali da budu najuspješniji. Samo uspješni Romi mogu zastupati interese romske zajednice”.


Ukazujući na potrebu edukacije osoba kojima je u fokusu rješavanje problema Roma, te podršku projektima i inicijativama usmjerenim ka ovoj populaciji iskazao je načelnik Općine Lukavac Edin Delić, pozivajući prisutne na zajedničko djelovanje s ciljem adekvatnog rješavanja problema: “U protekloj godini nastavili smo sa značajnim projektima rješavanja stambenog pitanja romske populacije. Uz to smo otvorili nekoliko programa koji nisu finansijski toliko teški za budžet, niti su velika sredstva, ali su fokusirani da se riješe vitalna pitanja i potrebe romskih porodica. U prvom redu, izdvojio bih program zdravstvene zaštite za porodice sa hroničnim bolesnicima. Tu je i nekoliko linija finansiranja koje smo mi otvorili kroz budžet i kroz akta koja su slijedila upravo za romsku populaciju. Pored kupovine knjiga i stipendija za romsku djecu, ove godine radimo i na drugim vidovima podrške. Prošle godine smo imali program osiguranja mjesečnih karata za djecu koja su dio tog programa. Roma ima na području općine Lukavac, stanje je prilično teško i ovo što mo uradili je možda neki mali korak u dobrom smjeru ili neki veliki progres u odnosu na proteklu godinu, ali smo duboko svjesni da je to još nedovoljno, da je romska populacija diskriminisana i anatemisana u ovom društvu i da se mi moramo otvoriti za ove ljude koji imaju jednaka prava kao bilo koji građanin ove zemlje. S druge strane, od romske populacije očekujemo da unutar sebe iznjedri više aktivizma i više kvalitetnog dijaloga sa nama. Romska populacija i njihovi predstavnici u vlasti moraju sami prepoznati i podržati sve inicijative koje nastoje riješiti njihove probleme. Posebno se ovo odnosi na obrazovane Rome i na Rome koji imaju djecu. Najvažnija stvar je školovati i obrazovati romsku djecu. I mi ćemo i dalje potencirati u prvom redu podršku edukaciji i školovanju djece“.


Potreba za edukacijom romske populacije, projekti na očuvanju njihove kulture i identiteta, izrada strategija baziranih na stvarnim činjenicama, pragmatičniji akcioni planovi, predanost implementaciji projekata i preuzetih obaveza, zaključci su Okruglog stola „Položaj Roma u Bosni i Hercegovini sa akcentom na Tuzlanski kanton“. U narednom periodu će se raditi na stvaranju zakonskih okvira koji će obavezati državu i niže nivoe vlasti da se pozabave osnovnim pravima populacije, koja u Bosni i Hercegovini ima više od 80.000 članova.


LTK / Općina Lukavac