Svježe vijesti:

LUKAVAC - VELIKI BROJ RADOVA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA PO SISTEMU "MI PLAĆAMO VI UGRAĐUJETE"


Ideja u izvedbi načelnika općine Lukavac Dr. Edina Delića, o raspodjeli sredstava po Mjesnim zajednicama, po skromnom mišljenju ravna je savršenstvu.

Raspodjelom na način da Općina Lukavac kroz budžetska sredstva finansira materijal za rekonstrukciju i razvoj Mjesnih zajednica, a da građani predlože i usaglase prioritete, te volonterskim radom ili donacijama imućnih mještana ugrade taj materijal, apsolutno je domaćinski odnos prema sredstvima.

Pokušat ću podvući razliku. Ako neka građevinska firma dobije tender za ugradnju 30 kanalizacionih cijevi. Finansijska sredstva koja su potrebna za to, zasigurno su ravna kupovini bar 50 kanalizacionih cijevi itog tipa i namjene. Time dobijamo znatno brži razvoj i uređenje naših Mjesnih zajednica, a ujedno i druženje tokom izvođenja radova.

Nadam se kako će mnogi građani prepoznati dobrobit ovih projekata, te da je ovo možda jedan od najbržih načina da Općina Lukavac doživi progres koji svakako zaslužuje.

Ovo je prvi puta do sada da će se skoro istovremeno radvi na školama, Domovima kulture, kanalizacijama, itd. raditi u velikom broju lukavačkih MZ.

Donosimo vam nekoliko fotografija iz Turije, Poljica, Kruševice, Huskića i dr. Mjesnih zajednica u kojima su radovi već počeli uz znatan broj građana volontera.

Sve pohvale načelniku Deliću na ovom projektu, a molba i Vijeću općine Lukavac i samom načelniku, da u budžetu za 2018. godinu, predvide bar tri puta više sredstava za ovu namjenu. Ujedno i zahvalnost načelniku na dolasku na sva radilišta, kako bi ispratio i podržao radove.

SAMO (NE) ČOVJEK MOŽE NEŠTO NEGATIVNO REĆI ISPOD SLIKE BORCA KOJI SA DJECOM GURA SVOJU OKOLINU KA BOLJEM SUTRA


P.S. 
Poruka pojedincima : Apsolutna podrška radu, djelu i liku načelnika općine Lukavac Edina Delića. ----Admir MemićLTK INFO