Svježe vijesti:

LUKAVAC - OKRUGLI STO - „Reforma Javne Uprave – Analize stanja u primjeni principa odgovornosti i pružanja usluga u Jedinicama Lokalne Uprave“


OKRUGLI STO ,
 19.01.2018  godine, Lukavac, Lukavac 

Centar za razvoj civilnog društva nas je obavijestio o održavanju Okruglog stola „Reforma Javne Uprave –  Analize stanja u primjeni principa odgovornosti  i pružanja usluga u Jedinicama  Lokalne Uprave“  koji će se održati dana, 19.01.2018 godine (petak),  hotel  Lukavac, Lukavac  sa početkom u 11,00 sati
Na okruglom stolu će biti predstavljeni  završni rezultati dosadašnjih aktivnosti koji se odnose na
principe odgovornosti i pružanja usluga od strane jedinica lokalne uprave.

  „Reforma Javne Uprave –  Analiza stanja u primjeni principa odgovornosti  i pružanja usluga u Jedinicama  Lokalne Uprave“ 


DNEVNI RED


Moderator; Jogunčić Mersiha 

10:45 - 11:00   Registracija prisutnih

11:00 - 11:15  PRESS Konferencija

 11:15 - 11:30   Kratko pozdravljanje prisutnih,  predstavljanje  ciljeva i zadataka Okruglog stola , kao i   
                            dosadašnje aktivnosti u realizaciji projekta. 
                            Jogunčić  Mersiha  CRCDBIH 

11:30 - 11:50  - Pregled stanja  podataka dobijenih od strane Lokalne javne uprave
                         -  Analiza  podataka i informacija od javnog značaja na službenim WEB  stranicama
                            Bećirović  Nasić Emina, sekretar CRCDBIH 

 11:50 - 12:15  -  Analiza Javnog mijenja o transparentnosti rada javne uprave i obavještenosti o javnim 
                            uslugama , MA prava  Šolaja Irina, viši  asistent  na Fakultetu Pravnih nauka – Univerziteta     
                            za  poslovne studije  u Banja Luci.

12:15 - 12:25     Kafe pauza                     
                       
12:25 - 12: 35   Analiza intervjua  o zadovoljstvu  korisnika rada Javne uprave 
                           Begić Miralem, novinar i uposlenik u državnoj upravi.

12:35 - 13:00    Diskusija sa zaključcima

13:00 – 13:30   Ručak 

LTK INFO