Svježe vijesti:

Javni poziv Ambasade SAD-a u BiH za podnošenje prijava na program grantova iz oblasti kulture


Ministarstvo za kulturu, sport i mlade obavještava zainteresovane institucije i organizacije da je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH objavila javni poziv za podnošenje prijava na program grantova iz oblasti kulture čiji je jedan od ciljeva promovisanje razumijevanja i kulturnog dijaloga između SAD-a i Bosne i Hercegovine.

Zahtijevani grant može biti u iznosu od 1.000 do 15.000 USD i može se dodijeliti neprofitnim organizacijama i institucijama, kao i javnim ustanovama za implementaciju aktivnosti koje se, između ostalog, odnose na organizaciju umjetničkih i kulturnih događaja, gostujuće nastupe, govornike, događaje, izložbe, radionice i sl.

Poziv je otvoren tokom cijele godine, ali se prijave trebaju podnijeti tri do šest mjeseci prije događaja kako bi se omogućio adekvatan period vremena za pregled i odobrenje aplikacije.

U okviru programa podržati će se projekti:

sa snažnom umjetničkom i/ili programskom komponentom;
• koji sadrže programsku komponentu koja pomaže u izgradnji i poboljšanju odnosa između Bosne i Hercegovine i SAD-a i/ili uvodi novi element američke kulture u Bosnu i Hercegovinu;
• koji sadrže obrazovnu i / ili razvojnu komponentu, kao što je radionica ili predavanje od strane gostujućeg umjetnika ili stručnjaka;
• projekti od kojih će korist imati široka skupina ljudi ili koji sadrže plan širenja rezultata u javnosti.
Aplikacioni obrazac i više informacija može se pronaći na web stranici Ambasade SAD-a u BiH https://ba.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/cultural-grants-program/.

LTK / Općina Lukavac