Svježe vijesti:

ZAHVALJUJUĆI INICIJATIVI SBB-a LUKAVAC ĆE DOBITI KVALITETNIJU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU


Građanima općine Lukavac će, zahvaljujući inicijativi Kluba SBB BiH u Općinskom vijeću Lukavac, biti omogućena kvalitetnija zdravstvena zaštita i brži i efikasniji transport i tretman u situacijama životne ugroženosti.
Klub SBB BiH u Općinskom vijeću Lukavac je 20. marta 2017. godine izvršnoj vlasti i načelniku Delić Edinu podnio inicijativu za nabavku novog sanitetskog vozila sa savremenom medicinskom opremom.
„Klub SBB BiH traži od načelnika Općine Lukavac da tokom 2017.godine nađe način za obezbijeđivanje jednog sanitetskog vozila za JZU Dom zdravlja Lukavac. Vozilo treba da bude savremeno opremljeno, kako bi se njime brzo i kvalitetno, uz zadovoljavanje medicinskih standarda, mogli transportovali vitalno ugroženi pacijenti sa područja općine Lukavac“, rekla je tom prilikom predsjednica Kluba SBB BiH Jasminka Memić.

Načelnik je inicijativu ocijenio kao kvalitetnu, prihvatio je i sa menadžmentom JZU Dom zdravlja Lukavac pokrenuo proceduru nabavke. Ovih dana upriličeno je potpisivanje Protokola o saradnji između JU Dom zdravlja Lukavac i Općine Lukavac, kojim se Općina obavezala da će ovoj javnoj ustanovi prenijeti novčana sredstva za nabavku sanitetskog vozila, jednog spirometra, popravku RTG aparata, te nabavku hematološkog aparata i klima uređaja.

Kantonalni Odbor SBB Tuzlanski Kanton
LTK INFO