Svježe vijesti:

Veliki udarac za Mirsada Kukića i banovićku SDA?! Evo zašto nije izdato odobrenje za izgradnju bloka 1 Termoelektrane Banovići!


Federalno ministarstvo prostornog uređenja odbacilo je zahtjev Rudnika mrkog uglja Banovići za izdavanje odobrenja za izgradnju bloka 1 Termoelektrane Banovići, jer smatra da je zahtjev preuranjen. Naime, utvrđeno je da rudnik nije riješio pitanje vodosnabdijevanja energetskog bloka, snabdijevanje ugljem, odvod dimnih gasova i otpadnih voda, te izgradnju deponija šljake i pepela. Ministarstvo je zaključilo da planirani radovi nisu u skladu sa prostornoplanskom dokumenatcijom za područje Tuzlanskog kantona.

˝Federalno ministarstvo je, nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju  i pribavljena akta, te analize svih do sada prikupljenih dokaza i činjenica, zaključilo da je predmetni zahtjev potrebno odbaciti kao preuranjen. Mogućnost izgradnje i funkcioisanja termoenergetskog postrojenja TE Banovići, snage 350 MW, ovisi o rješavanju više složenih pitanja koja se odnose na tehnologiju sagorijevanja, parametre energetskog bloka, snadbijevanje ugljem, snadbijevanje sirovom vodom, odvod čvrstih produkata sagorijevanja, odvod dimnih gasova, odvod otpadnih voda, te upotrebu i transport produkata sagorjevanja˝, navelo je, između ostalog, u obrazloženju svoje odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

 Potvrda da ekološke organizacije s pravom osporavaju legalnost okolinskih dozvola za TE Banovići


Ovo je još jedna potvrda da su nevladine organizacije bile u pravu kada su u postupku izdavanja okolinske dozvole upozoravala Federalno ministarstvu okoliša i turizma na iste propuste i nedostatke. Nakon što je Ministarstvo okoliša i turizma, i pored činjenice da su bili upoznati sa ovim nedostacima, izdalo okolinske dozvole, organizacija “Ekotim” je protiv ovih dozvola pokrenula sudske tužbe.

Pored toga, predstavnici Sekretarijata Energetske zajednice su u procesu medijacije objasnili predstavnicima investitora i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, da emisije polutanata u zrak propisane u okolinskoj dozvoli za TE Banovići nisu u skladu sa međunarodnim standardima koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i koje je obavezna primjenjivati.


Odluka Federalnog ministarstva prostornog uređenja je još jedna potvrda da su i dalje  neriješeni mnogi drugi propusti i nedostaci u projektu TE Banovići.Loše okolinske dozvole za TE Banovići, koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo iako su nevladine organizacije na vrijeme ukazale na postojanje problema sa nedostatkom vode, pogrešno propisanim emisijama polutanata u atmosferu, otpadnim vodama, te deponijom šljake i pepela, kao i uvažavanje principa učešća javnosti, odnosno kršenja međunarodnih konvencija i direktiva, kao i domaćih zakona, su dokaz da je krajnje vrijeme da se proceduri analize i odobravanja Studija uticaja na okoliš treba pristupiti daleko ozbiljnije i profesionalnije.

˝Iskreno se nadamo da će ovo biti dodatni dokaz u pokrenutim sudskim procesima, te da će se nakon ove odluke, poništiti pogrešno donesene okolinske dozvole, a da će Federalno ministarstvo okoliša i turizma posvetiti više pažnje kvalitetu Studija uticaja na okoliš, te izdavati kvalitetne okolinske dozvole, kao što je to zahtijevao i Evropski parlament u rezoluciji o Bosni i Hercegovini˝, saopšteno je  iz  Centar za ekologiju i energiju Tuzla.


LTK INFO