Svježe vijesti:

Rat s vlastima: Policijo, u čemu je problem?


Sindikati policijskih službenika u Federaciji BiH prije tačno mjesec dana glasno su izrazili svoje neslaganje sa prijedlogom Nacrta novog zakona o PIO-u, kojeg je tada predložila federalna Vlada. Tvrde da bi usvajanjem ovog Zakona u nezavidan položaj bili stavljeni svi policajci koji penziju dočekuju nakon dugogodišnje teške, izuzetno odgovorne i opasne službe. Osnovna zamjerka jeste da bi se policijskim službenicima novim zakonom smanjile penzije u odnosu na postojeći. Ovu tvrdnju pokušali su pobiti i direktor federalnog zavoda PIO, i federalna Vlada objavivši spisak plaća i penzija policijskih službenika u Federaciji. No, iz sindikata policije tvrde da taj spisak nije vjerodostojan, jer se plaće na federalnom i kantonalnim nivoima ne mogu porediti. „Kamo sreće da je tako, ne bi se ni bunili“, tvrdi Dževad Velagić, predsjednik Sindikata MUP-a TK i član UO Saveza sindikata policije FBiH.

„Da li može policajac imati penziju od 739 KM, sa platom od 900 KM, da li može jedan narednik imati penziju od 1094 Km sa platom od 935 KM. Da li može jedan ispektor policije u MUP-u TK imati penziju od 1277 KM, sa platom od 1380 KM“, izjavio je za RTV Slon Dževad Velagić, predsjednik Sindikata MUP-a TK.

Plaće i penzije o kojim su govorili federalni premijer i ministar unutrašnjih poslova, odnose se na policijske službenike MUP-a TK u činu glavnog inspektora, koji u strukturi uposlenika u MUP-u TK čine tek 1%.

I, dok su se borili tako za veće penzije pred federalnom Vladom i parlamentom, policajci iz Tuzlanskog kantona odbili su biti dio Sporazuma kojeg je kanton tokom prošle sedmice potpisao sa budžetskim korisnicima, a na osnovu kojeg će svima, osim policiji, biti povećane plaće u narednoj godini.

„Oni su zasebni, oni traže neka druga prava i evo Vlada je otvorena i sa Sindikatom policije TK da u narednom periodu pregovara i da na dobrobit svih učesnika u tim pregovorima završimo pregovore na obostrano zadovoljstvo“, kazao je Zoran Jovanović, ministar rada i socijalne politike TK.

Dževad Velagić, predsjednik Sindikata MUP-a TK tvrdi da je tražio da u sporazumu bude tačka da se Vlada TK obavezuje da u dogovoru sa Sindikatom nastavi pregovaranje oko kolektivnog ugovora i primjeni Zakona o plaćama FBiH.

Riječ je o Zakonu koji je federalni parlament donio 2010. godine, a koji u konačnici donosi veće plaće policijskim službenicima u prosjeku za 150 KM. Njegovu primjenu implementirala je tek Federalna uprava policije i Sarajevski kanton, a od 2018. godine bit će na snazi i u Ze Do kantonu.

„Vlada ima svoj prijedlog kada je u pitanju Sindikat policije, ponudili smo im da kroz gransko pregovaranje, s obzirom da Sindikat policije još uvijek nema sklopljen kolektivni ugovor sa Vladom TK,  da uđemo u kolektivno pregovaranje, da sklopimo granski kolektivni ugovor i da kroz granski kolektivni ugovor pokušamo dio Zakona o platama policijskih službenika implementirati u 2018. godini u onoj mjeri u kojoj to budžet bude dozvoljavao“, izjavio je Bego Gutić, premijer TK.

Tek budžet kantona za 2018. godinu donio je mogućnost povećanja plaća budžetskim korisnicima koje će se kretati od 50 do 70 KM, a ukupno će budžet opteretiti za dodatnih 11 miliona KM. Za policijske službenike planirano je povećanje od oko 1,6 miliona KM, ukoliko uđu u pregovore s Vladom. Implementacija Zakona o plaćama policijskih službenika FBiH budžet bi koštala novih pet miliona maraka, a policajcima donijela mnogo veće povećanje, od onog koje su nakon 10 godina prvi put dobili ostali budžetski korisnici. No ništa ni od jednog povećanja neće biti, ukoliko se sa Prijedlogom budžeta ne složi Skupština kantona, jer će upravo Skupština imati posljednju riječ.

Izvor/foto: RTV Slon.ba

LTK INFO