Svježe vijesti:

RASPISAN JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE KAPITALNIH TRANSFERA


Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni konkurs za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015. -2020.)

 Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava općina/grada za sufinansiranje

mjera energijske efikasnosti u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015

–2020.

 Tesk Javnog konkursa i obrazac za prijavu možete pogledati na navedenim linkovima:

 http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MIER/2017/odluke/JAVNI_KONKURS_OPCINE_GRAD_KEAP.pdf

 http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MIER/2017/odluke/Obrazac.doc

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama i gradovimaNaziv projektaMjere energijske efikasnosti koje se predlažu za objekatCiljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema)

Detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično)
Specifikacija troškova sa iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju)

Rok realizacije projekta (navesti precizan rok u danima ili mjesecima, računajući od dana uplate sredstava)
Sufinansiranje projekta (navesti u procentima ukoliko ima sufinasiranja) sa dokazom – odluka nadležnog gradskog/općinskog organa)

Usklađenost projekta sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 - 2020


Efekat realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo

Podaci o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail)


Datum: _________________                                                                              Potpis i pečat

LTK INFO