Svježe vijesti:

ODRŽAN SASTANAK UPRAVE "GIKILA" I NAČELNIKA OPĆINE LUKAVAC Dr. EDINA DELIĆA


Jučer je općinski načelnik Edin Delić, održao sastanak sa Upravom GIKIL-a, na kojem je razgovarano o zaključcima sa posljednjeg sastanka Komisije za ocjenu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za GIKIL,  te procesu izdavanja nove okolinske GIKIL-u, monitoringu emisija i mnogim drugim pitanjima vezanim za lokalnu zajednicu i građane, kada je u pitanju ova Kompanija. Na samom početku sastanka, načelnik Delić je podsjetio na dogovore sa prethodnog sastanka Komisije u vezi već pomenutog monitoringa emisija, održavanja postrojenja, pogona i proizvodne linije, te poboljšanju uslova, sa ciljem smanjenja emisija. Naglasio je neophodnost da se u pripremanju nove okolinske dozvole, obavezno postave tačke promjene za svaku godinu, koja bi stvorila mogućnost da se dozvola svake godine provjerava. Istakao je da i on kao načelnik Općine Lukavac i g-din Debasish Ganguly, kao generalni direktor kompanije GIKIL, imaju težak i ozbiljan zadatak da vode ozbiljne kompanije: „Polazna predpostavka je da želimo tražiti najbolja rješenja i za kompaniju i za općinu. Ono što bih želio istaći u vezi današnjeg sastanka, je to, da sam obaviješten o određenom napretku o određenim stvarima koje ste vi već učinili u kompaniji. O tome ne znam puno detalja, ali od ljudi koji razumiju vaš problem, njihovo mišljenje je došlo do mene, o tome kako je ovo veoma lijep i značajan korak koji ide u pravom pravcu. Takođe, imamo još nekoliko stvari koje trebamo uraditi. Očekujemo da budemo dio rješenja kada se radi o okolinskoj dozvoli, o modernizaciji kompanije, a mislim da se možemo složiti da smo došli do tačke da trebamo da se okrenemo mnogo odgovornijem upravljanju kompanijom, kada se radi o okolišu. Ja razumijem sve teškoće koje vi imate u upravljanju, mislim da naši ljudi i lokalna zajednica to takođe trebaju znati. Razumijem i potrebe ljudi koji rade ovdje i hrane svoje porodice. Svaki deseti ručak koji se servira u našim domovima, je zarađen u ovoj kompaniji. Ovo je za nas veliki izazov i treba da bude pitanje, a to je pitanje i održivosti ove kompanije. Mi pritišćemo GIKIL, ali nam nije u cilju da učinimo nemogućim vaš rad. Naš cilj je da spasimo ova radna mjesta za buduća vremena. Ja duboko vjerujem da ako mi, s tog stanovišta razumijemo jedan drugog, g-din Ganguli će ovo razumjeti kao podršku njemu, a ova pitanja postavljam i za viša tijela u upravljanju kompanijom. Mi nemamo težeg okolinskog pitanja nego što je u ovom momentu GIKIL. Njega čini teškim i sam njegov značaj, u tom smislu pokušavamo nešto što je veliki problem usmjeriti u pravcu da ga rješavamo, a da s druge strane ne učinimo nemogućim vaše poslovanje. O nekim stvarima mi smo direktno razgovarali, o nekim putem Komisije i moj stav je poznat i direktno i indirektno i ja se neću ustručavati da ga izreknem. Želim posebno naglasiti da ma šta rekao, iza mene će biti dobra i pozitivna namjera, kako prema vama lično, tako i prema sistemu koji vodite“, istakao je na jučerašnjem sastanku načelnik Delić.

Jučer su prezentirane, kako je to naglasio generalni direktor Debasish Ganguly, „Informacije o dosadašnjim koracima preduzetim u pogledu izdavanja nove okolinske dozvole, te monitoringu emisija: „Kada je riječ o monitoringu emisija, procesu koji je već pokrenut ranije, sada se došlo do završnog dijela. Sljedeće sedmice razgovaramo sa dobavljačem i u vezi tog predmeta, mogla bi uskoro biti donesena konačna odluka. Mi smo poduzeli mnogo koraka što se tiče poboljšanja tehnološke discipline, koja indirektno pomaže u smanjenju mogućih emisija“. Generalni direktor Ganguly je kazao da draft verzija Nacrta okolinske dozvole nije kraj procesa, dodavši: “Mi smo to inicirali paralelno. Takođe, mi nakon dugo vremena očekujemo stabilnost u poslovanju, koja slijedi, prije svega, kada je riječ o internacionalnim cijenama, jer smo mi jedan od najvećih izvoznika Bosne i Hercegovine, a očekujemo puno više, što će nam dati puno više stabilnosti i mogućnost da ispunimo obaveze koje su definisane i oko kojih smo se složili nakon što budemo slijedili sve interne procese i odobrenja. Iskoristio bih priliku da predložim da bi se dugovi vezani za vodu od strane JP „Rad“ mogli iskoristiti kao sredstva za investicije, tj. ulaganje u ekologiju. To će pomoći u daljem toku kada je ispunjavanje daljih obaveza u pitanju. Mi vjerujemo vama kao načelniku da riješite ovaj problem, siguran sam da ćete biti u mogućnosti da to riješite, uzimajući u obzir kako će to uticati na investicije na okoliš. Kada je u pitanju monitoring emisija, uradili smo internacionalni poziv. Dobili smo ponude i to iz različitih zemalja, prema potrebama standarda trebamo uraditi komercijalne pregovore o čemu ćemo vas informisati“.

Stav načelnika Delića po pitanju monitoringa, bio je jasan. „Monitoring treba biti kvalitetno vršen i precizan u svakom pogledu i kada je u pitanju mjesto i količina ispuštanja emisija, a takođe i broj, evidentiranje i praćenje“. S tim u vezi ponudio je saradnju u svim aspektima djelovanja.

Na kraju sastanka zaključeno je, da se u što skorije vrijeme održe sastanci sa JP „Rad“ Lukavac u vezi dugovanja, te Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, oko formiranja Komisije za pisanje draft verzije okolinske dozvole, uz uključivanje svih relevantnih aktera u zajednici u njenoj izradi, koja bi bila i predmetom javne rasprave.

U vezi sa načelnikovim prijedlozima od ranije, da GIKIL na jednoj od svojih investicija uradi poboljšanje uslova, jučer je upriličen obilazak postrojenja V koksne baterije, na kojoj je rađena rekonstrukcija zaptivnog sistema na vratima koksnih peći, čime je, prema riječima predstavnika kompanije GIKIL, bitno smanjena emisija plinova u zrak, tokom procesa koksovanja.

Izvor/foto: Općina Lukavac

LTK INFO