Svježe vijesti:

OBAVIJEST – PRVI JAVNI POZIV ZA GRANT SREDSTVA USAID WHAM PROJEKTA


USAID-ova radna snaga (Workforce) i veći pristup aktivnostima tržišta (WHAM) pozivaju organizacije koje ispunjavaju uslove za slanje konceptualnih bilješki za finansiranje grantova. Grantovi će biti dodijeljeni i provedeni u skladu s Američkom agencijom za međunarodni razvoj i propisima Američke vlade koji upravljaju dodjelom bespovratnih sredstava po ugovorima, odnosno koje se smatra primjenjivim unutrašnjim upravljanjem grantom od strane Američke agencije za međunarodni razvoj, glavnih korisnika IESC i radne snage i aktivnostima boljeg pristupa tržištima (WHAM).

 NAPOMINJEMO:

Datum otvaranja: 23. novembra 2017. godine
Datum zatvaranja: 22. novembra 2018. godine
Ukupna potencijalna sredstva: 400.000 USD
Procijenjeni broj nagrada: 6
Maksimalna nagrada: 100.000 USD

 Više informacija o projektu (na bosanskom jeziku) i kompletan tekst Javnog poziva preuzmite klikom NA LINK →

Putem  oficijelne web stranice www.whambih.org možete naći više informacija o samom procesu aplikacije za  grant sredstva.

Za sva eventualna pitanja i pomoć kontaktirajte:

Amar Brkan
Business Facilitator
Workforce and Higher Access to Markets Activity
Funded by USAID
Podgaj 15, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Phone: +38733 866 890
Phone: +38762 393 568

www.iesc.org

LTK INFO / Općina Lukavac