Svježe vijesti:

NAČELNIK DELIĆ ODRŽAO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA MLADIH


Na jučer održanom sastanku sa predstavnicima udruženja mladih sa područja općine Lukavac, sa ciljem da se zajednički podstakne i reaktivira rad Vijeća mladih i afirmiše rad udruženja mladih, bilo je prisutno nekoliko predstavnika NVO sektora koji se bave pitanjima ove populacije, te Komisije za pitanja mladih, obrazovanje, kulturu i sport.

Kako je istaknuto na početku sastanka, Vijeće mladih treba da bude aktivno krovno udruženje sa jasno definiranim ciljevima i planovima. Nakon inicijative sa prethodnih sastanaka, formiran je Koordinacioni odbor koji će do okončanja procedura i uspostave Vijeća mladih, zamijeniti ulogu ove krovne organizacije.

Općinski načelnik Edin Delić, koji je i ranije isticao potrebu aktiviranja mladih, jučer je naglasio da bi se njihov aktivizam trebao pojačati, ali i izrazio očekivanja da će se to u 2018.g. poboljšati: „Mi ćemo naredne godine nastojati pojačat rad sa mladima, želimo da mladi budu partneri ne kroz vladina ili općinska tijela, nego preko Vijeća mladih i organizacija koje participiraju u Vijeću. Moram reći da u Lukavcu nedostaje aktivizam mladih. U nekoliko MZ imamo formirane grupe „Aktivno starenje“, ali nam nedostaju aktivni mladi, koji su neizostavni faktor svih promjena, te katalizator društvenih procesa, jer čistije, vedrije i dugoročnije posmatraju život od nas starijih. Očekujem da će 2018.g. biti godina u kojoj će mladi proaktivnije djelovati. Apelujem na sve mlade osobe sa područja općine Lukavac da se okupe oko interesa mladih, da u prvi plan stave ono što je prioritetno njihovoj generaciji, tačnije životna pitanja, a da sve ostale interese ostave za rješavanje na nekom drugom terenu.

Moja želja je da mlade Lukavca pripremimo što bolje za život i za ostanak ovdje, u našoj Bosni i Hercegovini“.

Članovi udruženja mladih sa područja općine, predstavnici UG„Dobri ljudi“, „Kvart“  i „Most“ istakli su korektnu saradnju sa predstavnicima lokalnih vlasti, na poticaju rada mladih i udruženja mladih, te aktiviranja Vijeća mladih, krovne organizacije koja okuplja udruženja mladih sa ciljem razvoja udruženja i njihovih kapaciteta, te jačanja njihovog položaja i aktivnosti u lokalnoj zajednici. Takođe,njihov aktivizam u 2017.g.  je rezultirao brojnim projektima različitih sadržaja, sve u cilju, kako su istakli, stvaranja pozitivnijeg okruženja.

Mišljenja su da bi se putem Vijeća mladih ozbiljnije pristupilo rješavanju problema koje mladi imaju, od pisanja i predaje projekata prema višim instancama do drugih pitanja. „Mi se moramo potruditi kako bismo obezbijedili bolji život sebi,ali i ostavili nešto za mlađe generacije“, jučer su istakli.


LTK INFO