Svježe vijesti:

MINISTAR FAHRUDIN SKOPLJAK - Bolja zdravstvena zaštita korisnika prava boračko invalidske zaštite u TK


Na posljednjoj sjednici kantonalne vlade usvojene su izmjene odluka, koje će omogućiti bolju zdravstvenu zaštitu korisnika prava boračko invalidske zaštite. Proširena su prava prilikom liječenja i rehabilitacije nakon složenih operativnih zahvata.

 Naime, Vlada Tuzlanskog kantona je  usvojila  Uredbu o dopuni Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica.

Iz resornog ministarstva navode da je razmatrajući veliki broj  zahtjeva kao i izjavljenih žalbi, utvrđeno je da se veliki broj podnosilaca zahtjeva odbija iz razloga što Uredbom nisu propisana određena  operativna stanja na osnovu kojih se može odobriti finansijska pomoć prilikom liječenja koje podrazumijeva intenzivni medikamentozni tretman.

Ministar za boračka pitanja TK, Fahrudin Skopljak istaknuo je, da je  ranijom Uredbom definisano da se finansijska  sredstva mogu odobriti za pomoć u liječenju poslije operativnih zahvata na srcu glavi i plućima.

Naveo je primjer da se u prethodnoj godini  pojavilo nekoliko slučajeva gdje su ljudima odstranjeni bubrezi ili amputirane obje noge, a koji nisu mogli ostvariti pomoć u liječenju.

Izmjenama spomenute uredbe precizirano je  da se sredstva mogu odobriti za pomoć u liječenju i poslije drugih operativnih zahvata, a koja zahtijevaju duže bolničko liječenje, rehabilitaciju i intenzivni tretman.

Po njegovim riječima također  je ovom uredbom definisano da je kod srčanih i moždanih udara rok za podnošenje zahtjeva koji je trajao godinu dana,  produžen  na 3 godine.

Kantonalna vlada usvojila je i Odluku  o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica.

Skopljak je pojasnio da je riječ o ratnim vojnim invalidima za koje poslodavac iz nekog tazloga ne uplaćuje doprinos Zavodu zdravstvenog osiguranja.

Navodi da  kantonalna vlada  ovom odlukom obavezuje Zavod zdravstvenog osiguranja da za ratne vojne invalide ovjerava zdravstvenu legitimaciju, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa.

Riječ je o odluci, koju je kantonalna vlada usvojila ranije, a koja se svake godine izmijeni, čime se  produži rok za još jednu godinu, kako bi se omogućilo da i u narednoj godini  ratni vojni invalidi i članovi njihove  uže porodice, mogu izvršiti ovjeru zdravstvenih  legitimacija.

Izvor/foto: RTV Slon

LTK INFO